Dossiers - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Boven onze natuur uit

Het leven waartoe Christus ons oproept, overstijgt onze natuur. Maar ook de gave die Hij ons brengt.

Lees verder »

Een cultuur vernieuwd door de Verrezene

"Soms denken we dat het evangelie het rijk van God alleen in godsdienstige zin teweegbrengt en niet de menselijke problemen oplost. Maar dat is niet zo."

Lees verder »

Jezus in ons midden

De regel die aan elke regel voorafgaat: de wederzijdse liefde. Deze brengt de aanwezigheid van Christus onder de mensen.

Lees verder »

Zwak als eenling, sterk in eenheid

Het evangelie in leven omzetten is een opgave die voor de eenling bijna onmogelijk is. Maar verenigd, worden zelfs de moeilijkste voornemens haalbaar.

Lees verder »

De kunst van het liefhebben

De kenmerken van de christelijke liefde.

Lees verder »

Het Woord van leven

Vanaf het begin staat in de spiritualiteit van de Focolarebeweging het evangelie centraal.
Niet zozeer als bron van meditatie, maar om in leven om te zetten.

Lees verder »

Het meest boeiende in deze tijd

Komen tot de hoogste contemplatie en toch te midden van alle mensen blijven.

Lees verder »

Eucharistie

In een tekst van grote diepgang uit 1976 verwoordt Chiara Lubich iets van haar mystieke ervaring met de eucharistie.

Lees verder »

Wanneer iemand in God wordt opgenomen...

Wanneer iemand in God wordt opgenomen, is hij voor ons niet verloren. Alles gaat voorbij, zelfs geloof en hoop. Maar niet de liefde.

Lees verder »

Volmaakt zoals de Vader

"Wees volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is" (Mt 5,48). Dit gebod van Jezus geldt voor alle mensen, ook voor de zondaar die zich net heeft bekeerd.

Lees verder »

Als een moeder zijn

Ik wil tegenover alle mensen die ik ontmoet of voor wie ik werk, handelen alsof ik hun moeder was.

Lees verder »

De volheid van de vreugde

Je hebt maar één leven. Mik hoog. Stel je niet tevreden met kleine genoegens. Ga op zoek naar de grote. Zoek de volheid van de vreugde.

Lees verder »