Jongeren - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Jongeren, tieners en kinderen

Jongeren voor een Verenigde Wereld
De beweging ‘Jongeren voor een verenigde wereld’ bestaat uit jongeren van allerlei nationaliteiten en culturen. Onder hen christenen van verschillende kerken. Maar ook van andere godsdiensten of levensovertuigingen.

Er zijn honderden plaatselijke groepen over de hele wereld die sterk met elkaar verbonden zijn. Iedere groep werkt op de meest gevarieerde manieren aan de broederschap tussen mensen, onder meer door ontmoetingen, interculturele sportactiviteiten, geldinzamelingsacties voor projecten, handtekeningenacties voor de vrede.

  Sinds 1975 vinden om de zoveel jaar grote feestelijke internationale en nationale manifestaties plaats onder de naam Genfest. 
Sinds 1995 wordt jaarlijks de Verenigde Wereld Week gehouden, waarbij jongeren over de hele wereld gedurende dezelfde week door middel van allerlei acties aandacht vragen voor het idee van een verenigde wereld.


Tieners
Overal in de wereld zetten ook tieners zich in voor een meer verenigde wereld. Zij maken zich sterk voor een 'cultuur van het geven'. Regelmatig komen ze samen: in plaatselijke groepen, nationaal of internationaal tijdens het zogeheten Supercongres.

 

Onlangs vroegen ze de aandacht voor de wereldvrede door middel van een wereldomspannende estafetteloop Run for Unity. Ook is er de actie Schoolmates: een klas gaat een dialoog aan met een klas uit een ander land en er heeft een uitwisseling plaats van e-mails.
Klik door naar: teens4unity Nederland of naar de internationale site: Teens for unityKinderen
De jongsten noemen zichzelf de Gen4: de vierde generatie van de Focolarebeweging. Het zijn de kinderen tot 9 jaar. Ook zij ontdekken dat het geluk ligt in het geven. 
  Een hulpmiddel dat zij daarbij gebruiken is de dobbelsteen van de liefde. Op de zes vlakken staan motto's die als spreuk van de dag gelden: iedereen liefhebben, als eerste liefhebben, je vijand liefhebben, de ander beminnen als jezelf, Jezus in de ander zien en de liefde onder elkaar bewaren.
De dobbelsteen is als knutseldobbelsteen te koop bij het secretariaat van Nieuwe Gezinnen voor 1 euro.