Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Van inspiratie tot wereldbeweging
40 jaar Nieuwe gezinnen
 

Begin november 2007 vierden 500 gehuwden uit 34 landen het 40-jarig jubileum van de beweging Nieuwe gezinnen. 

Paus Benedictus ontving op de ochtend van 3 november 2007 de 500 vertegenwoordigers van Nieuwe gezinnen in audiëntie. Hij onderstreepte de “inzet voor een geleidelijke en diepgaande evangelisatie die ervan getuigt dat alleen de eenheid van het gezin op basis van Gods liefde, het gezin tot een echt thuis van liefde kan maken.” Hij drukte de wens uit dat “pastorale methoden worden ontwikkeld die tegemoet komen aan de behoeften van moderne gezinnen en aan de uitdagingen waarvoor zij staan.”

De helende kracht van de liefde
Gezinnen die als alle andere de vreugdes en het lijden kennen van elke dag, maar die leven vanuit het besef dat God hen oneindig bemint. Gezinnen die zijn liefde willen brengen aan andere gezinnen, vooral degenen die het heel moeilijk hebben. Het zijn gezinnen die de kracht van Gods liefde hebben ervaren. Velen hebben zelfs ervaren hoe die liefde oude wonden kan helen.

Een koppel uit Ecuador vertelt: “Toen we de spiritualiteit van deze beweging leerden kennen, was dat op een moment dat we misschien wel de moeilijkste periode in ons leven doormaakten en erover dachten te gaan scheiden. Deze spiritualiteit heeft ons geholpen onbegrip en wantrouwen te boven te komen.” Nu is het echtpaar een steunpunt voor veel andere gezinnen in hun land.

Man en vrouw zijn geen instrument
“We leven in een maatschappij die de mens ziet als instrument” vertelt een echtpaar uit de Verenigde Staten. “Een instrument vervang je als het niet meer functioneert. Zo kun je dus ook doen met je man of je vrouw... Het succes van een familie wordt afgemeten aan het model van de American dream: goede baan, mooi huis, grote auto, succesvolle kinderen. Maar is er binnen het gezin een echte liefde? De dagelijkse drukte, het werkritme en de cultuur waarin we leven isoleren mensen van elkaar, ook als echtpaar. Daarom hebben we het initiatief genomen om momenten van ontmoeting te creëren tussen gezinnen: we organiseren picknicks, kampeerdagen en maaltijden die heel druk worden bezocht. Mensen ervaren hier hoe mooi het leven van een gezin kan zijn.”

Het begon in een huiskamer
Momenteel telt de beweging Nieuwe gezinnen rond de 800.000 gezinnen in 182 landen. “En dan te bedenken – vertellen de internationaal verantwoordelijken Danilo en Annamaria Zanzucchi – dat toen Chiara Lubich, stichteres van de Focolarebeweging, ons in 1967 in haar huis in Rome ontving, we allemaal in haar zitkamer pasten. Met haar profetische woorden is alles begonnen.”

Op die 19de juli 1967 zei Chiara dat zij een wereldwijde beweging voor gezinnen voor zich zag die de grote roeping van het huwelijk tot volle ontplooiing zou brengen. Uit het concreet beleefde evangelie zouden ‘nieuwe gezinnen’ ontstaan die door hun leven zouden getuigen van de schoonheid en volheid van het huwelijk. En hieruit zou van alles voortkomen:  vormingscentra voor gezinnen, huwelijksvoorbereiding, aandacht voor weduwen en weduwnaars, zorg voor adoptiekinderen.

Annamaria: “Terwijl we hardop nadachten, vroegen we ons af tot welke gezinnen we ons bij voorkeur zouden moeten richten. Het antwoord kwam als vanzelf. God heeft ons een bijzonder gelaat van Hem getoond: Jezus in zijn verlatenheid. Dus wij wilden ons vooral richten op die gezinnen waarin zijn gelaat het meeste oplicht. Chiara drukte ons op het hart dat dit geen sentimentele liefde moest zijn, maar een liefde die ‘werken zou voortbrengen die ons tot in het paradijs zouden volgen’.”

Dit gesprek liet een diepe indruk na: de gehuwden pakten de boodschap op en togen aan het werk. Danilo: “Met het weinige geld dat we hadden kochten we postzegels voor de eerste brieven die de deur uitgingen.” Het eerste centrum van de nieuwe beweging was een bescheiden kamer. Teamleider was Igino Giordani, parlementslid en katholiek schrijver, die als eerste de profetische kracht van de woorden van Chiara had begrepen.

Wereldbeweging
Vanaf dit moment verspreidde de beweging zich verrassend snel in heel de wereld. Er werden nationale en internationale manifestaties gehouden. Er verschenen boeken over specifieke onderwerpen en levenservaringen van echtparen en gezinnen. In 1982 begon in het focolarestadje Loppiano bij Florence de internationale vormingsschool ‘Loreto’ voor gezinnen.

Vanaf 1976 worden congressen gehouden voor stellen die gaan trouwen. Sinds enkele jaren zijn er ook ontmoetingen voor weduwen en weduwnaars. In 1978 werd in Florence het eerste congres gehouden over adoptie en pleegouderschap. In 2004 startte Familypoint, een expertisecentrum voor de ‘vorming van vormers’.

Adoptie op afstand
Nieuwe gezinnen was een van de eerste organisaties in Italië die adoptie-op-afstand mogelijk maakte. Op dit moment worden er in 52 landen meer dan 18.000 kinderen ondersteund. In 2000 kreeg de beweging de goedkeuring om in 11 landen te bemiddelen bij internationale adopties. Dankzij haar bemiddeling hebben inmiddels 321 ouderloze kinderen een gezin gevonden.

Manifestaties
Op 3 mei 1981 vond in Rome het eerste mondiale festival plaats, het Familyfest. Ook paus Johannes Paulus II was aanwezig. In 1993 werd, eveneens in Rome, het tweede Familyfest georganiseerd met een opkomst van 14.000 deelnemers uit 70 landen. Gelijktijdig werden op zes plaatsen in de wereld soortgelijke festivals gehouden, via satelliet met elkaar verbonden.

Het Familyfest van 1995 werd wereldwijd uitgezonden vanuit het Piazza del Campidoglio in het hartje van Rome en stond in verbinding met 193 meetings in 77 landen. Vele autoriteiten en artiesten namen deel of waren actief betrokken.

Weduwen
Niet alleen echtparen, ook alleenstaande ouders, weduwen en weduwnaars, gescheidenen en anderen maken deel uit van de beweging Nieuwe gezinnen. Over degenen die hun levenspartner hebben verloren zei Chiara Lubich in 1967: “De aanwezigheid van Jezus in het midden van de gemeenschap moet zo intens zijn dat Hij het gemis in het leven van deze mensen, die zo kostbaar zijn in de ogen van God, vult.”

Gescheidenen
Vandaag is de grote uitdaging voor Nieuwe gezinnen de vele echtparen te helpen die te maken krijgen met een scheiding. Wereldstatistieken laten een percentage zien van 30 procent huwelijken die in een echtscheiding eindigen. “Er is geen plaats voor een snel en oppervlakkig oordeel – zegt Maria Scotto van het secretariaat van Nieuwe gezinnen – maar we moeten altijd ons hart open hebben voor de verlatenheid, de eenzaamheid en de drama’s achter deze scheidingen. Er zijn vele gescheidenen die, geholpen door de spiritualiteit van onze beweging, ondanks alles op Gods liefde blijven vertrouwen en die in het concreet beleven van de woorden van het evangelie vreugde vinden en die uitstralen.”

Grote roeping
De afgelopen 40 jaar met de vele initiatieven en rijke vruchten getuigen ervan hoe wáár de oorspronkelijke inspiratie was. “En we zijn er zeker van – aldus het echtpaar Zanzucchi – dat deze visie nog veel meer zal voortbrengen. Want dat is waar de ontdekking en de herwaardering van de grote roeping van het huwelijk toe leidt.”

 
« Vorige