Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Bezieling vertalen naar maatschappelijke actie
 

"Je merkt een grote betrokkenheid bij de samenleving. Iedereen wil graag dat maatschappelijke problemen opgelost worden, zonder nieuwe problemen te scheppen. Vanuit de spiritualiteit van de Focolarebeweging liggen hiervoor tal van aanknopingspunten. Maar je hebt elkaar nodig om de juiste ingangen te vinden, om overzicht te krijgen en om moed te houden."

Henk Smets en Elly Wintjes, initiatiefnemers van de Dag voor Nieuwe Mensheid, kijken tevreden terug op de dag, gehouden op zaterdag 12 januari 2008 in Mariapoli MariŽnkroon in Nieuwkuijk. Ongeveer 100 mensen van de Focolarebeweging spraken er met elkaar over de manieren om de eigen bezieling door te laten werken in de maatschappij.

 

Er waren vier centrale problematieken gekozen:
* armoede en gerechtigheid op internationaal en op nationaal vlak
* marktwerking en kwaliteit in de zorg
* plaats in onze samenleving van en voor buitenlanders
* de rol van de media

In groepen werd nagedacht over deze onderwerpen. Grote betrokkenheid en een veelheid van concrete ideeŽn kenmerkten de geanimeerde uitwisseling. Maar duidelijk werd ook dat de complexiteit van de problemen vraagt om vakmatige kennis en samenwerking met anderen die ervaring en expertise hebben op de verschillende maatschappelijke terreinen.

Tegelijk met de ontmoeting was een expositie ingericht van beeldend kunstenaars die in schilderingen en objecten uiting gaven aan het idee van de broederschap in maatschappij.

 

De conclusie van de dag was dat het secretariaat van Nieuwe Mensheid, onderdeel van de Focolarebeweging, de resultaten van de rijke uitwisseling gaat samenvatten en zal omzetten in plannen voor concrete actie.

 
« Vorige