Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Liverpool Hope University
Eredoctoraat voor Chiara Lubich
 

Op 23 januari verleende de Liverpool Hope University in een openbare zitting aan Chiara Lubich een eredoctoraat in de theologie. Vanwege haar gezondheid kon de nieuwe Doctor of Divinity Chiara Lubich de zitting niet zelf bijwonen.

De motivering van het doctoraat erkent de grote bijdrage van de Focolarebeweging en haar stichtster voor het kerkelijk leven, voor de vrede en harmonie in de samenleving, voor de hereniging van de christenen van verschillende denominaties, en voor de bevordering van de dialoog en het begrip tussen de verschillende godsdiensten. 

   

Vooruitlopend op de officiŽle academische zitting reisde een delegatie van de Liverpool Hope University al eerder, op 5 januari, naar ItaliŽ om de erkenning persoonlijk aan Chiara Lubich (rechts op de foto links) in haar woning in Rocca di Papa  te overhandigen. De delegatie werd voorgezeten door de rector en plaatsvervangend kanselier prof. Gerald John Pillay (foto rechts).

Gesproken werd onder meer over verdere 'samenwerking in een wederzijdse verijking' tussen de Liverpool Hope University en de Focolarebeweging met het oog op de in oprichting zijnde universiteit van de beweging.
   

De Liverpool Hope University biedt onderwijs aan meer dan 7000 studenten. Zij kwam als eucumenisch initiatief, gesteund door de anglicaanse en rooms-katholieke kerk in Engeland, tot stand door een fusie in 1980 van drie colleges, een van anglicaanse en twee van katholieke oorsprong. Zijn universitaire status verkreeg het instituut in 2005.

 

  
« Vorige