Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Boodschap van Benedictus XVI en reacties vanuit heel de wereld
Grazie, Chiara!
 

Uit heel de wereld komen boodschappen en berichten van deelneming na het overlijden van Chiara Lubich. Uit alle reacties spreekt erkenning voor het leven en werk van de stichtster van de Focolarebeweging.

Zowel buiten als binnen de kring van de beweging overheerst een grote dankbaarheid voor het vele dat zij betekend heeft in het persoonlijk leven van vele duizenden mensen, voor de kerk, voor de eenheid onder christenen, voor de interreligieuze dialoog en voor solidariteit en gerechtigheid in samenleving en tussen volken.


Enkele reacties en boodschappen

"Met diepe emotie heb ik het bericht gehoord van het overlijden van Chiara na een lang en vruchtbaar leven dat onvermoeibaar in het teken stond van haar liefde voor de verlaten Jezus. [...] Ik bedank de Heer voor het getuigenis van haar leven, toegewijd aan de noden van de mens van vandaag in volledige trouw aan de Kerk en de paus. [...] Ik wens ieder die haar gekend en ontmoet heeft toe om - kijkend naar de wonderen die God door haar missionaire ijver heeft bewerkt - haar in haar voetsporen te volgen en haar charisma levend te houden."
Paus Benedictus XVI, 14 maart 2008

"Chiara Lubich kan zonder twijfel worden gerekend tot een van de grote rooms-katholieke iconen van de 21ste eeuw."
Kardinaal Simonis, 14 maart 2008

“Ik breng hulde aan het Gods werk dat zich doorheen het leven en werk van Chiara Lubich heeft voltrokken. Dankzij haar leven, haar intuïtie en haar charisma is de Focolarebeweging een school voor herbronning van de Kerk geworden, een bron van vriendschap en vrede voor de mensen en drager van echte broederschap tussen de godsdiensten.”
Kardinaal Danneels, 14 maart 2008

"De boodschap van Chiara Lubich was er een van openheid en sereniteit. Juist omdat ze nooit iets heeft opgedrongen, maar haar boodschap als een voorstel en in alle eenvoud bracht, heeft ze een doorbraak bewerkstelligd."
Romano Prodi, Italiaans premier, 16 maart 2008

"Chiara Lubich was een spirituele figuur die mensen in deze moderne maatschappij wist te boeien. Vanuit een heel sterk persoonlijk geloof hielp zij mensen groot te denken. Zij vervulde een voortrekkersrol voor leken en vrouwen in de Kerk, dat was zeker in de beginjaren beslist niet vanzelfsprekend. Zij was een heilige vrouw. Ik ben blij zo iemand te hebben leren kennen."
Hilde Kieboom, Sant´Egidio, 14 maart 2008

"Chiara was een van de grote profetische figuren van de Kerk van de afgelopen eeuw en eigenlijk een voorloper van de stichters van andere nieuwe kerkelijke bewegingen."
Ed Arons, hoofdredacteur Katholiek Nieuwsblad, 14 maart 2008

"Chiara was een kampioen van multireligieuze dialoog en samenwerking; een raadgever die het vertrouwen genoot van eminente religieuze leiders van verschillende geloven in heel de wereld."
William F. Vendley, Secretaris-generaal van de World Conference of Religions for Peace, 14 maart 2008

"Chiara heeft mijn leven totaal veranderd in de RAI in Amsterdam op 28 maart 1982. Zij sprak daar toen over de eenheid en plotsklaps begreep ik dat iedereen mijn naaste is. Ook die moeilijke persoon in mijn parochie, ook dat allochtone vriendinnetje van mijn kind, ook mijn lastige buurvrouw, ook mijn protestantse kennis, ook... Iedereen liefhebben, door je één te maken, alles verliezen door op het kruis te zijn. Ik heb me bekeerd. Het was werkelijk een moment van God. Als een echte openbaring begreep ik hoe de Verrezene in ons midden kan zijn. Vol van een onbeschrijfelijke vreugde ben ik teruggekeerd naar huis, want ik had Hem 'gezien'. Ja, ik ben verdrietig, maar bovenal ben ik haar heel dankbaar."
Elly van Meel, gehuwd focolarina, 14 maart 2008

"Chiara, door jouw spiritualiteit heb je ons ervan bewust gemaakt om het Evangelie in heel ons leven te laten doordringen, vooral in het gezin, maar ook daarbuiten in de contacten met anderen. Met name de wijze om je één te maken met de ander, als eerste te beminnen, altijd te beminnen, iedereen te beminnen, je leeg te maken voor de ander heeft ons laten ontdekken, dat Jezus onder ons aanwezig kan zijn. Chiara,je bent voor ons op deze wijze als Maria, die Jezus in onze tijd opnieuw tot leven laat komen als de Verrezene. Daarom zeggen we uit heel ons hart: Dank je, Chiara."
Ad en Elly van Haandel, vrijwilligers Focolarebeweging, 16 maart 2008

Bij het overlijden van Chiara Lubich verenigen de monniken van Egmond zich met de gevoelens van alle leden en vrienden van de Focolare. Gevoelens van grote dankbaarheid om haar inspirerend getuigenis en haar gezegende activiteiten. Moge haar werk voortgang vinden en de eenheid van gelovigen en van heel de mensheid bevorderen.
br. Gerard Mathijsen osb, abt van de St.-Adelbertabdij, Egmond-Binnen, 15 maart 2008

Namens de Katholieke Charismatische Vernieuwing wil ik jullie vanuit mijn hart condoleren met het overlijden van Chiara. Een vrouw die zoveel teweeg heeft gebracht in de kerk en in de maatschappij.
Peter van Hoof, namens de KCV, 16 maart 2008

Met haar vuur verwarmde en verlichtte zij onze Kerk.
Marie-Anne en Martin Bollen, Geloof en Licht

Ik merk op, en het bemoedigt me bijzonder, hoe Chiara heeft doorgewerkt in jullie levens, in dat van de beweging en in vele anderen. Ik ervaar haar en jullie als een groot geschenk aan deze wereld. Ik dank Onze Vader voor dat wat Hij haar gaf om de eenheid onder alle kerkelijke bewegingen te bevorderen: opdat zij allen één zijn in Christus.
Jan Bakker, Alpha Nederland, 16 maart 2008

"Chiara was voor ons allemaal een groot voorbeeld."
Jeff Fountain, Jeugd met een opdracht, 17 maart 2008 

 
« Vorige