Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Broederschap als politieke kracht
 


Met moed het geloof beleven

Van 14 tot 16 september werd in Boedapest het 50-jarig bestaan gevierd van de vrijwilligers, een van de geledingen van de Focolarebeweging. Meer dan 11.000 congresgangers uit 92 landen aan verzamelden zich in de overdekte Sportarena van de Hongaarse hoofdstad. Een verslag van dit ‘Volontarifest’.

Vijftig jaar geleden ontstonden de ‘vrijwilligers van God’, mensen die – zoals Chiara Lubich het formuleerde – “in de wereld blijven, maar niet van de wereld zijn, omdat hun hart met God verbonden is.” Zij willen werken aan de broederschap van alle mensen. En dat is meer dan solidariteit.
Het vijftigjarig bestaan van deze geleding van de Focolarebeweging was de aanleiding voor een groot festival van de vrijwilligers (‘volontari’ in het Italiaans): het Volontarifest. Het begin van de roeping van de 'vrijwilligers' lag ten tijde van de Hongaarse Revolutie in 1956. Pius XII had toen in een toespraak voor de radio een dramatisch appel gedaan op de volkeren om recht, gerechtigheid en vrijheid te verdedigen.

Paus Benedictus
De vrijwilligers van de Focolarebeweging zijn leken die "met moed hun geloof beleven", aldus paus Benedictus in zijn welkomstboodschap aan de deelnemers. De paus spoorde de deelnemers aan om "dit vruchtbare werk voort te zetten, doordat jullie het evangelie van de liefde realiseren in het leven van iedere dag."

Chiara Lubich
In haar schriftelijke groet aan de deelnemers noemde Chiara Lubich als stichtster van de Focolarebeweging de basisgedachte van de jubileumviering: Met moed en zonder angst het geloof  beleven. Hoe hun engagement er concreet uitziet werd duidelijk uit de getuigenissen, de artistieke bijdragen en de filmdocumenten die tijdens deze drie dagen werden getoond. Er werd onder andere een studiefonds gepresenteerd voor het Afrikaanse continent, dat op deze bijeenkomst in Boedapest wereldwijd werd gelanceerd.

Waardevol
Uit de reacties bleek hoe waardevol de congresdagen waren geweest.

“Ik voel me door de indrukwekkende berichten uit de hele wereld bemoedigd om in mijn omgeving door te gaan. Deze blik over de heg van mijn eigen tuintje is een uitnodiging om na te denken over mijn eigen manier van leven.”

“De vele initiatieven die in de hele wereld door de vrijwilligers worden ondernomen, geven me nieuwe moed! Met name het vredeswerk in de crisishaarden van de wereld vormt een weldadig contrast met de dagelijkse berichten in de media.”

“De projecten waarover we hebben gehoord, helpen mensen om zichzelf te helpen, om uit hun armoede te komen en niet afhankelijk te worden van de hulp van derden.”

Fragmenten uit de bijdrage van Chiara Lubich tot het Volontarifest
“Elk mens is meer kind van God dan van zijn eigen vader”

“We denken soms dat het evangelie het rijk van God alleen in godsdienstige zin brengt en niet alle menselijke problemen oplost. Maar dat is niet zo. Het is natuurlijk niet de historische Jezus, of Hij als Hoofd van het mystieke Lichaam, die alle problemen oplost. Dat doet Jezus-wij, Jezus-ik, Jezus-jij… Het is Jezus in de mens, in die bepaalde mens – wanneer zijn genade in hem is – die een brug bouwt, een weg aanlegt…
 
Jezus is de echte, diepste persoonlijkheid van iedereen. Want elke mens, elke christen, is meer kind van God dan kind van zijn vader. Als een andere Christus, als lid van Zijn mystiek lichaam geeft elke mens zijn eigen bijdrage op alle gebieden: in de wetenschappen, in de kunst, in de politiek, in de communicatie, enzovoort. Zijn doeltreffendheid zal nog groter zijn als hij samenwerkt met andere mensen die verenigd zijn in de naam van Christus.”

Over de politiek en de politici

“Is het niet de taak van de politiek om erin te slagen de veelvuldigheid, de gerechtvaardigde verlangens van de verschillende componenten van de maatschappij samen te brengen in eenheid, in de harmonie van één enkele bestemming? En zou de politicus, vanwege zijn functie van middelaar tussen de verschillende sociale partijen, niet moeten uitmunten in de kunst van de dialoog en de vereenzelviging met allen? […]
Wanneer vele politici de moed zullen hebben om hun persoon en de macht die hen is verleend, ten dienste te stellen van het laatste doel dat God is, kan de liefde tussen de volkeren werkelijkheid worden. Die brengt de vrede en de oplossing voor vele problemen, die tot op heden de mensheid teisteren.”

 
« Vorige