Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Condoleance van de Nederlandse bisschoppen
 


De volledige tekst van de brief van mgr. Van Luyn, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

Aan het bestuur van Il Movimento dei Focolari Internazionali

Via Frascati, 306
00040 Rocca di Papa, Italia

18 maart 2008

Zeer geacht bestuur,

Het is met groot verdriet dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft kennis genomen van het overlijden op 14 maart 2008 van de stichter van de Focolarebeweging Chiara Lubich. Namens de Nederlandse bisschoppen en ook namens de emeritus aartsbisschop van Utrecht, Adrianus Kardinaal Simonis, die ook persoonlijk in grote verbondenheid leeft met de Beweging, condoleer ik U en alle leden van de beweging met dit grote verlies.

De Nederlandse bisschoppen herdenken Chiara Lubich als een grote stuwende kracht in de rooms-katholieke kerk en in de oecumenische verhoudingen in en na de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn God dankbaar voor het getuigenis van haar lange, vruchtbare leven en voor het getuigenis van haar sterven in groot geloof en overgave. Zij heeft velen in en buiten de kerken ge´nspireerd, staande aan de wieg van de Nieuwe Bewegingen, teken van hoop en vernieuwing voor Kerk en wereld.

Mgr. van Burgsteden s.s.s., bisschopreferent voor de Nieuwe Bewegingen, zal de Nederlandse Bisschoppenconferentie vertegenwoordigen bij de begrafenis op 18 maart. Hij zal onze dank overbrengen voor haar leven en voor al hetgeen de
Focolarebeweging betekent voor de Kerk in Nederland.

Wij bidden de Heer dat Hij haar rijke leven zal voltooien in zijn eeuwige stad van vrede. Ook vragen wij de Heer van tijd en eeuwigheid dat de Focolarebeweging voort zal mogen gaan in het spoor van haar stichter en dat de vuurhaard die Chiara Lubich heeft ontstoken licht en warmte mag blijven geven aan zovele gelovigen in de kerken over geheel onze wereld.

Met beste zegenwensen en in hartelijke verbondenheid in onze Heer Jezus Christus,


+ Mgr. Drs. A.H. van Luyn S.D.B.
Voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie


 
« Vorige