Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Algemene Vergadering Focolarebeweging bijeen
 

Van 1 tot 31 juli 2008 vindt in het internationale ontmoetingscentrum van de Focolarebeweging in Castelgandolfo de Algemene Vergadering plaats. Daar worden de nieuwe presidente, de co-president en de raadgevers gekozen die de beweging voor een termijn van zes jaar zullen besturen.

Onbekende paden
"We staan voor een historisch moment, een nieuwe periode met nog onverkende paden." Met deze woorden opende Oreste Basso, co-president van de Focolarebeweging, op 1 juli de Algemene Assemblee die de nieuwe presidente van de beweging, een co-president en een dertigtal raadgevers moet kiezen.

Benedictus XVI
Namens paus Benedictus XVI zond kardinaal-staatssecretaris Tarcisio Bertone begin juli een telegram aan de Assemblee. De paus moedigt de deelnemers van de vergadering aan verder te gaan met het “vruchtbare evangelische getuigenis volgens het onvergetelijke charisma van Chiara Lubich”. Hij wenst toe dat “deze belangrijke gebeurtenis edelmoedige voornemens voortbrengt van een hernieuwde keuze voor Christus en een steeds edelmoediger apostolisch elan als antwoord op de uitdagingen van de huidige tijd”.

Vervroegd
De Algemene Vergadering, die in oktober 2008 zou worden gehouden, is vervroegd vanwege het overlijden van Chiara Lubich, de stichtster van de beweging die tot haar overlijden op 14 maart 2008 presidente was. De Vergadering bestaat uit 516 vertegenwoordigers van de 23 verschillende geledingen van de beweging en van de 90 geografische zones waarin de beweging is opgedeeld.

Vrouw als presidente
In de statuten van de beweging is bepaald dat de presidente een vrouw dient te zijn. Dit is uitzonderlijk omdat het om een kerkelijke beweging gaat die behalve uit leken ook bestaat uit priesters, religieuzen en zelfs bisschoppen. De bepaling is bedoeld om het 'mariale profiel' en het lekenkarakter van de beweging te onderstrepen.

    De statutaire bepaling is voortgekomen uit een gesprek van Chiara Lubich met paus Johannes Paulus II op 23 september 1985. Op de vraag van Chiara aan de paus of hij het mogelijk achtte dat de presidente van de Focolarebeweging, ook Werk van Maria geheten, altijd een vrouw zou zijn, gaf hij te kennen daar heel blij mee te zijn.

Geen aanwijzingen
Andere stichters, zoals moeder Teresa van Calcutta en Don Giussani van Comunione e Liberazione, hebben duidelijke aanwijzingen gegeven over hun opvolging. Chiara niet. Zij heeft – geheel in overeenstemming met het gemeenschapskarakter van de beweging en de spiritualiteit waaraan zij leven heeft gegeven – die keuze overgelaten aan de vergadering die in eenheid (‘met Jezus in hun midden’) tot dit besluit moet komen.


 
« Vorige