Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
"En het Woord werd vlees"
Een vitale catechese
 

Van 3 tot 6 april 2008 vond in het internationale focolarecentrum in Castelgandolfo een congres plaats van leken en priesters die betrokken zijn bij het geven van godsdienstonderricht. 

De meeting met als titel "En het Woord werd vlees", was een initiatief van de Parochiebeweging, een van de geledingen van de Focolarebeweging. Er kwamen 800 belangstellenden uit alle vijf de werelddelen.
      

Van een catechese 'over Jezus' naar een catechese 'met Jezus'
Breed is de erkenning dat een overgang nodig is van een catechese 'over Jezus' (waarbij het vooral gaat over de doctrinaire geloofsinhoud) naar een catechese 'met Jezus' (waarbij het onderricht leidt tot een levende ontmoeting met de Heer, langs een pad van geloofsrijping dat alle stadia van het leven omvat).

Ervaringen met het geleefde Woord
Het congres focuste vooral op het 'geleefde Woord', hetgeen de Focolarebeweging vanaf haar eerste begin heeft gekarakteriseerd. Deze ervaringen hebben invloed gehad op de manier van catechese geven van veel leden en aanhangers van de Focolarebeweging in verschillende kerken. Op deze wijze kan catechese werkelijk een bron worden voor een leven volgens het evangelie.

Een catechese van gemeenschap
Catechese wordt vruchtbaar als het meer dan een overdracht van leerstellige geloofsinhouden tevens het doorgeven behelst van geleefde geloofservaringen. Een individuele catechese wordt dan de catechese van een kleine gemeenschap. Niet een catechese van 'behoud', maar een die openstaat voor de missionaire kant van het geloof.

 
« Vorige