Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Paus Benedictus XVI tot de bisschoppen
"Ik vraag u de bewegingen met veel liefde tegemoet te treden."
 

Paus Benedictus XVI vroeg op 17 mei 2008 zijn broeders in het ambt de kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen in de Kerk "met veel liefde tegemoet te treden." De paus zei dit tijdens een audiŽntie waarop hij de bisschoppen ontving die deelnamen aan een studiebijeenkomst georganiseerd door de Pauselijke Lekenraad.

Niet blijven steken in vluchtige indrukken
De paus benadrukte dat 'veel liefde' betekent om de bewegingen goed te leren kennen, zonder te blijven steken in "oppervlakkige indrukken of kortzichtige oordelen". 'Veel liefde' helpt ook om te begrijpen "dat de kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen niet een extra probleem of risicofactor zijn", maar "een gave van de Heer, een kostbare hulpbron om met hun charisma's heel de christengemeenschap te verrijken".

Bezonnenheid en geduld
Benedictus XVI vervolgde: "Moeilijkheden en onbegrip over specifieke kwesties rechtvaardigen niet dat men zich afsluit. 'Veel liefde' moge inspireren tot bezonnenheid en geduld. Aan ons bisschopppen de opdracht om de bewegingen van nabij te volgen, met vaderlijke zorg, hartelijk en wijs, opdat zij de vele gaven waarvan zij de dragers zijn, edelmoedig ten dienste mogen stellen van het gemeenschappelijk welzijn, op een ordelijke en vruchtbare manier. Het gaat om gaven die we hebben leren kennen en waarderen: missionair elan, doeltreffende wegen van christelijke vorming, getuigenis van trouw en gehoorzaamheid aan de Kerk, gevoeligheid voor de noden van armen, vele roepingen."

Oordeel van het kerkgezag
"De echtheid van nieuwe charisma's wordt gegarandeerd door hun bereidheid zich te onderwerpen aan het oordeel van het kerkelijk gezag," vervolgde de paus. Maar dat betekent niet - aldus Benedictus XVI - dat wie moet oordelen en leiding geven "de baas moet willen spelen over de charisma's". Pas op de bewegingen niet "te verstikken", roept de paus zijn broeders in het ambt op en "weersta aan de verleiding om uniform te maken wat de Geest juist pluriform heeft gewild voor de opbouw en verbreiding van het ene Lichaam van Christus; de Geest zelf maakt die sterk in de eenheid".

Correctie
"Als er correcties nodig zijn - zegt de paus - dan dienen ook die ingegeven te zijn door 'veel liefde'. De bewegingen hebben bewezen heel goed te weten dat trouw en vrijheid verzekerd zijn, en beslist niet beperkt, door de gemeenschap met de Kerk, waarvan de bisschoppen, verenigd met de opvolger van Petrus, de dienaars, bewakers en leiders zijn".

Uit: Osservatore Romano, 18 mei 2008

 
« Vorige