Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Internationaal congres van de Focolarebeweging
Psychologie en spiritualiteit
 

Kan het individu tot zelfverwerkelijking komen zonder de ander, zonder de gemeenschap? Kan de relatie, de uitwisseling, de communio niet een nieuw paradigma blijken voor de hedendaagse psychologie?

Deze vragen stonden centraal tijdens de internationale ontmoeting in Castelgandolfo, het vormingscentrum van de Focolarebeweging nabij Rome, van 22 tot 24 mei 2008.   Foto's

  Psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en wetenschappers op verschillende gebieden van de psychologie kwamen daartoe vanuit verschillende delen van de wereld bijeen.

Het programma voorzag in vier werksessies:
- de kwestie van de zelfverwezenlijking in de hedendaagse psychologie
- het zelfbewustzijn en de ontmoeting met de ander
- het individu en zijn geschiedenis, zijn relaties, zijn lichaam en de gemeenschap
- de zelfverwezenlijking in de postmoderniteit.


De meerdaagse bijeenkomst werd afgesloten met een rondetafelgesprek van deskundigen uit verschillende disciplines van de psychologie.

De regelmatige ontmoeting van vakgenoten op het gebied van de psychologie is een voortgaand initiatief van een groep van deskundigen die is ontstaan na de toekenning van eredoctoraten aan Chiara Lubich, onder meer die in de psychologie door de universiteit van Malta in 1999. 

Bij de uitreiking van dit eredoctoraat werd onderstreept dat haar leer “een originele verstaanssleutel geeft van wie de mens is, door het aanreiken van een model van leven dat zich kenmerkt door de balans tussen respect voor de individualiteit van de persoon en de wederkerigheid van de interpersoonlijke relaties. En die tevens gekenmerkt wordt door een positieve waardering van het lijden in het persoonlijke en het collectieve leven van mensen.”

http://www.psy-com.org/index.php/english.html

 
« Vorige