Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Eerste interview met de nieuwe presidente
 

"Zondermeer was mijn verkiezing een grote emotie, maar ik was ook heel rustig omdat ik in deze dagen van de Assemblee heb gezien hoezeer Chiara's geest werkelijk aanwezig was in al de mensen die, in een volle gemeenschap met elkaar, tot de keuze voor mijn persoon zijn gekomen. Het is niet belangrijk dat k het ben geworden, maar dat deze geest van Chiara doorgaat in haar werk," zegt Maria Voce.

De nieuwe presidente vertelt hoe zij zich wil laten leiden door de wijze waarop Chiara leiding heeft gegeven aan de beweging: "Iedereen liefhebben zoals zij ze heeft liefgehad en nu zou liefhebben. De grenzeloze liefde zoals Chiara die had wil ik vasthouden als mijn persoonlijke opdracht. Door de liefde onder elkaar zullen we samen ontdekken hoe ieder dit ideaal waar kan maken in zijn eigen omgeving: de jongeren onder de jongeren, de gezinnen onder de gezinnen, de priesters onder de priesters, enzovoorts."

De leiding van de beweging gaat nu over van de eerste generatie naar een volgende. Maar Maria Voce ziet dat niet als een overgang van een fase naar een andere "omdat ik zie dat we werkelijk altijd gezamenlijk als n lichaam te werk zijn gegaan. Er is nooit een afstand geweest tussen de ene generatie of de andere. Het was eerder zo dat de ene generatie al haar rijkdommen gaf aan een generatie die die ontving en samen met elkaar alles verder brachten. Dus, zoals er in een gezin geen afstand is tussen ouders en kinderen was die er onder ons ook niet. En beslist is de erfenis van degenen die met Chiara deze beweging begonnen zijn de onvervangbare inspiratie die ons altijd zal blijven leiden en vergezellen."


 
« Vorige