Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Bevestiging van vriendschap met de Focolarebeweging
Bezoek van de boeddhistische beweging Rissho Kosei-kai
 

Op 20 juli 2008 bezocht een delegatie van de boeddhistische lekenbeweging uit Japan, Rissho Kosei-kai, het internationale centrum van de beweging in Castelgandolfo.Nichiko Niwano, president van de omvangrijke Japanse beweging (meer dan 6 miljoen aanhangers) kwam met zijn echtgenote en enkele van zijn medewerkers naar Italië om kennis te maken met Maria Emmaus Voce en de andere nieuw gekozen bestuurleden van de Focolarebeweging.

Grote idealen
“Af en toe – zo zei president Niwano – denk ik aan die liefde en eenheid die Chiara ons doorgegeven heeft en aan de compassie en goedgunstigheid die onze stichter Nikkio Niwano ons als ideaal heeft achtergelaten. Met deze grote idealen gaan wij gezamenlijk verder en kunnen we een grote bijdrage geven aan de verbetering, aan een nieuwe wereld”.

Bij het graf van Chiara Lubich
Een bijzonder moment voor de delegatie uit Japan was het bezoek aan het graf van Chiara Lubich in de kapel van het centrum. Samen met Maria Voce en de anderen van de Focolarebeweging werd het pact van vriendschap en samenwerking vernieuwd dat de twee lekenbewegingen al sinds begin jaren '80 met elkaar verbindt.
De eerste ontmoetingen tussen de twee bewegingen gaan terug tot 1979 toen Chiara Lubich een ontmoeting had met Nikkyo Niwano, de stichter van de boeddhistische beweging, vader van de huidige voorzitter. Nikkyo Niwano was tevens een van de stichters van de World Conference of Religions for Peace (WCRP). In 1981 nodigde hij Chiara uit om in Tokyo tot 12.000 boeddhisten te spreken over haar christelijke ervaring.  
« Vorige