Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
"In de hemel zijn geen bisschoppen meer, alleen mensen die liefhebben"
 

In zijn geboorteplaats Hasselt is op 25 augustus 2008 de voormalige bisschop van het Belgische Hasselt, mgr. Paul Schruers overleden. Hij werd 78 jaar. Mgr. Paul Schruers was samen met mgr. Klaus Hemmerle, destijds bisschop van Aken, een van degenen die aan het begin stonden van de jaarlijkse focolare-ontmoetingen van bisschoppen.

Mgr. Schruers werd in 1970 hulpbisschop van Hasselt. Van 1989 tot 2004 was hij bisschop van het bisdom. Hij verwierf ook bekendheid met zijn publicaties over christen-zijn en zijn teksten bij Schriftlezingen.

Focolarecentrum 'Eenheid'
Na zijn emeritaat woonde bisschop Schruers enige tijd in het focolarecentrum 'Eenheid' in Rotselaar. In mei 2006 keerde hij terug naar Hasselt, waar hij een plek vond in een rusthuis. Maar één week per maand was hij te vinden in de 'Mariapolis' van Rotselaar. Daar werd hij op zondag 18 mei getroffen door een hersenbloeding. 

Kardinaal Danneels over mgr. Schruers
"Mgr. Paul Schruers heeft afscheid genomen van dit leven zoals hij heeft geleefd: in alle bescheidenheid en discretie. Hij was van 1989 tot 2004 de tweede bisschop van Hasselt, een bisschopsambt dat hij uitoefende in alle eenvoud en met een franciscaanse levensvreugde. Voor alle mensen die hij ontmoette, riep hij het beeld van Christus op als de Goede Herder, ‘zachtmoedig en nederig van hart’. In naam van de bisschoppen van België bied ik mijn christelijke deelneming aan aan de familie, het bisdom Hasselt, mgr. Patrick Hoogmartens, zijn opvolger, en ook aan alle leden van de Focolare-gemeenschap, die hem zo na aan het hart lag."

"De liefde van de een scherpt die van de ander"
Overweging van Mgr. Schruers: "In de eenheid van een gemeenschap is Jezus in ons midden en zijn we licht voor elkaar. Dan zijn we fijngevoeliger om de wil van God over ons leven geleidelijk te herkennen. Zoals het staal het staal aanscherpt, zal de liefde van de ene broeder de liefde van de andere aanscherpen."

"Van de Focolarebeweging leerde ik te beginnen bij één woord"
Mgr. Schruers in een interview met het tijdschrift Tertio (2007): "Ik koos ervoor priester te worden en werd nadien een christen. Dat zou ik nu omkeren. Een goede priester zijn kan maar als je een goede christen bent. Kardinaal Leo-Jozef Suenens zei ooit dat het belangrijkste moment uit zijn leven niet de wijding tot bisschop was, maar zijn doopsel. In de hemel zijn geen bisschoppen meer, alleen mensen die liefhebben."

"Hoe word je een goede christen? Je kan niet zomaar zeggen: ‘Ik ga morgen christen zijn’. Dat is te groots. Van de Focolarebeweging leerde ik te beginnen bij één woord. Dat creëert een toegangspoort die haalbaar is. Een zinnetje per maand beleven valt te realiseren. Bij mijn eerste bezoek aan een groepje focolarino's stond de zin ‘Ze hadden alles gemeenschappelijk’ centraal. Hoe doe je zoiets? Iemand uit de groep vertelde hoe ze al haar platen verkocht en het geld aan de armen gaf. Diezelfde avond stortte ik alle geld van mijn rekening op Broederlijk Delen. Hun spiritualiteit maakt het mogelijk het evangelie concreet te beleven."

 

 
« Vorige