Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Boodschap van paus Benedictus XVI
In dialoog met de islam
 

Met een warm applaus werd op 11 oktober in het wereldontmoetingscentrum van de Focolarebeweging in Castelgandolfo nabij Rome de begroetingsboodschap van paus Benedictus XVI ontvangen door de meer dan 200 deelnemers aan de christelijk-islamitische dialoogontmoeting.

Hartelijke broederschap
De paus drukte als wens uit “dat de ontmoeting moge aanzetten tot vernieuwde hartelijke broederschap en tot een oprechte inzet voor een wederzijdse dialoog met respect voor de waardigheid van iedere menselijke persoon”. En hij riep “de allerhoogste en barmhartige God” aan, “opdat Hij de mensheid altijd blijft geleiden op de weg van de gerechtigheid en de vrede”.

Kern van Bijbel en Koran
De ontmoetingsdagen kenmerkten zich door een bijzondere sfeer van broederschap. Deze werd mede gerealiseerd door de verdieping van elkaars geestelijk erfgoed, waarbij werd doorgedrongen tot de kern van de Koran en de Bijbel. Wat de deelnemers telkens weer verraste was de constatering dat de liefde en de barmhartigheid centraal staat voor zowel christenen als moslims.

"Een onmogelijke dialoog? Allen voor wie niet liefheeft"
Op het programma stonden een terugblik op de in maart overleden stichtster van de Focolarebeweging, Chiara Lubich. Een videocollage over haar leven en de meest betekenisvolle momenten van interreligieuze betekenis brachten haar pioniersrol naar voren. Indruk maakte een antwoord dat zij bij een van die gelegenheden had gegeven: "Of dialoog onmogelijk is? Voor wie niet liefheeft wel."

W.D. Mohammed, imam-bruggenbouwer
Ook werd uitvoerig stilgestaan bij het leven van de in september onverwachts overleden Afro-Amerikaanse moslimleider W.D. Mohammed. Gememoreerd werden zijn inspirerende rol in de samenwerking van zijn beweging met de Focolarebeweging en zijn werk als bruggenbouwer in de Amerikaanse samenleving.
Zijn pad en dat van Chiara Lubich kruisten elkaar in 1997. Hij nodigde Chiara uit om als eerste vrouw en christen te spreken in de Malcolm Shabazz moskee in Harlem, New York.

Kardinaal Tauran
Op 9 oktober was er de bijdrage van kardinaal Tauran, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog. Hij sprak over de verdienste van de moslims ‘de religie weer in het publieke domein te hebben gebracht’. “Maar paradoxaal genoeg – zo voegde hij er aan toe – schept de religie vandaag de dag angst in plaats van rust, omdat er mensen zijn die de boodschap van de islam met geweld hebben doen ontaarden.”

Werkelijke islam op de voorgrond
“We moeten eraan werken – zei de kardinaal – dat de werkelijke islam op de voorgrond komt.” Het doel is – citeerde Tauran paus Benedictus XVI – “samen het Godsmysterie te doorgronden om er de waarden uit te kunnen halen die geschikt zijn om de volkeren van de aarde te verlichten”. Hij noemde waarden als ‘het sacrale karakter van het leven en de vrede’.

World Catholic-Muslim Forum
Van 4 tot 6 november zal een delegatie van de 138 moslimleiders die eerder een brief hadden gestuurd aan de paus, een ontmoeting hebben met Benedictus XVI. Het zal de eerste ontmoeting worden van de eerder dit jaar opgerichte World Catholic-Muslim Forum, waarbij 24 personen van katholieke zijde en 24 moslimvertegenwoordigers (12 religieuze gezagsdragers en 12 deskundigen van iedere zijde) in Rome met elkaar in gesprek gaan met als centraal thema ‘Liefde voor God, liefde voor de naaste’.

Appel aan de media
Vanuit het congres deden de deelnemers een appel op de media om aandacht te schenken aan initiatieven van dialoog en broederschap tussen christenen en moslims, en niet slechts aan feiten van geweld en terrorisme.


 
« Vorige