Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Pionier met Chiara Lubich in de interreligieuze dialoog
W.D. Mohammed overleden
 

Onverwachts stierf op 9 september 2008 imam en bruggenbouwer W.D. Mohammed. De leider van de Afro-Amerikaanse moslims kwam in 1997 in contact met Chiara Lubich en de Focolarebeweging. Vervolgens kwam een boeiend proces van samenwerking op gang tussen de twee bewegingen.

Koers van verzoening
In 1975 nam W.D. Mohammed de leiding over van de Afro-Amerikaanse moslimbeweging Nation of Islam. In tegenstelling tot zijn vader Elijah Muhammad, die de beweging oprichtte, zette W.D. Mohammed een totaal andere koers in. Zijn vader predikte de suprematie van het zwarte ras, wat in andere kringen op veel weerstand stuitte. W.D. Mohammed riep op tot verzoening, kwam op voor verdraagzaamheid, vrede en wereldwijde verbondenheid.

Bruggenbouwer
Hij werd een bruggenbouwer tussen de Afro-Amerikaanse moslims en de moslim-immigranten uit het Midden-Oosten en Azië; tussen blank en zwart en tussen moslims en christenen. Niet voor niets werd hij in 1994 gekozen als een van de internationale presidenten van de WCRP, de Wereldconferentie van Godsdiensten voor de Vrede.

In contact met Chiara Lubich
Zijn pad en dat van Chiara Lubich kruisten elkaar in 1997. Hij nodigde Chiara uit om als eerste vrouw en christen te spreken in de Malcolm Shabazz moskee in Harlem, New York. Daar hadden zich drieduizend moslims en leden van de Focolarebeweging verzameld. Tijdens de toespraak waarin Chiara haar ervaring vertelde met het Woord van God, werd ze herhaaldelijk onderbroken met applaus en uitroepen ‘God is great’. Chiara wist in klare bewoordingen te zeggen waarin bijbel en koran overeenkomen zonder de verschillen te verdoezelen. Na afloop bevestigden W.D. Mohammed en Chiara Lubich in een privé-gesprek het pact om in de naam van de éne God zonder ophouden te werken voor vrede.

Krachtig teken van broederschap
Na de dramatische aanslagen van 11 september 2001 werden de nog jonge contacten tussen de Focolarebeweging en de volgelingen van W.D. Mohammed een krachtig teken van broederschap en vrede. Er waren tal van ontmoetingen. Verschillende keren was W.D. Mohammed te gast in het centrum van de Focolarebeweging in Italië.

Johannes Paulus II
In 1999 werd de Amrikaanse moslimleider door paus Johannes Paulus II uitgenodigd om op het Sint-Pietersplein, in aanwezigheid van de paus, te spreken tijdens de voorbereidende ontmoeting op het Jubeljaar 2000. Bij die gelegenheid moedigde de paus de dialoog die was ontstaan met de Focolarebeweging aan en sprak er zijn zegen over uit.

'Amerika moet jouw boodschap horen'
In 2000 nodigde W.D. Mohammed Chiara opnieuw uit om naar de Verenigde Staten te komen. Ditmaal om te spreken tot zevenduizend moslims en christenen tijdens de tweedaagse conferentie ‘Geloofsgemeenschappen Samen’. Hij zei: “Amerika moet jouw boodschap horen, de eenheid zien die er tussen ons bestaat.”

Ontmoetingen van 'coast to coast'
Vanaf dat moment worden er in steden als Washington, Los Angeles, Miami, Chicago en New York regelmatig ‘ontmoetingen in de geest van universele broederschap’ gehouden. Tijdens deze ontmoetingen van dialoog wordt steeds een punt van de spiritualiteit van gemeenschap belicht, zowel vanuit christelijk gezichtspunt, als vanuit islamitisch perspectief. Vervolgens worden ervaringen uitgewisseld.

Chiara over W.D. Mohammed
Chiara zei over W.D. Mohammed: “Ik voel me bijzonder op mijn gemak bij hem. Ik denk dat God ons bij elkaar heeft gebracht. Het past zeker in Zijn plan. We zullen dat steeds meer begrijpen naarmate we verder gaan in onze gemeenschap en met elkaar samenwerken.”

Hartproblemen
De meest recente ontmoeting tussen W.D. Mohammed en de Focolarebeweging had plaats een paar dagen voor zijn sterven. Hij was naar Chicago gereisd om voorbereidingen te treffen voor de geplande meeting tussen christenen en moslims van 9 tot 12 oktober in Castelgandolfo in Italië. Samen met een groep van zijn volgelingen zou hij deelnemen aan deze dialoogontmoeting op het centrum van de Focolarebeweging. Hij kreeg echter het dringende advies van de reis af te zien vanwege hartproblemen.

Man van God
W.D. Mohammed was ongetwijfeld een man die leefde met God. In 2005 sprak hij met klem tot vierduizend van zijn mensen de volgende woorden: “We moeten iedereen beminnen zoals wij bemind willen worden. We moeten christenen zo beminnen dat zij betere christenen worden, we moeten moslims zo beminnen dat zij betere moslims worden.”

Vrijkomen van het gif van vooroordelen
In een interview zei hij: “We bevrijden ons van het gif van vooroordeel wanneer we erkennen dat we mensen van verschillende godsdiensten zijn en deel uitmaken van één mensheid. Ik denk dat we met iets groots bezig zijn; we maken het mogelijk dat mensen die elkaar haatten zich bevrijden van die haat, nieuw leven vinden, nieuw geluk, omdat de last van vooroordeel uit hun hart is weggenomen.”

 
« Vorige