Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Interdependence Prize
Postume prijs voor Chiara Lubich
 

Op 12 september ontving Chiara Lubich postuum de vierde Interdependence Day-Prijs, een sculptuur in de vorm van een bronzen sleutel, symbool van openheid en dialoog. Zij kreeg de onderscheiding voor haar ‘levenslange inzet voor universele broederschap’. 

‘Onderlinge Afhankelijkheid’
In 2000 kwam een kleine groep van academici, politici en kunstenaars uit een twaalftal landen bij elkaar om het idee van ‘global interdependence’ onder de aandacht te brengen. Inspirator was de Amerikaanse schrijver en hoogleraar Benjamin Barber, bekend van zijn boek Jihad vs McWorld (1995). De tragische gebeurtenissen van 11 september 2001 gaven de werkzaamheden van de groep een verdere impuls. Besloten werd om 12 september, ‘the day after’, uit te roepen tot Interdependence Day: Dag van de onderlinge afhankelijkheid.

Interdependence Day Forum
Sindsdien wordt elk jaar ergens in de wereld een Interdependence Day Forum georganiseerd. Het is een internationale conferentie waarbij academici, politici, vertegenwoordigers van diverse nonprofit-organisaties, kunstenaars, journalisten en anderen debatteren over ‘oplossingen zonder grenzen’ voor ‘problemen zonder grenzen’.
Bijeenkomsten vonden plaats in Philadelphia, Rome, Parijs, Casablanca en Mexico City. Dit jaar was,  van 9 tot 12 september, de Belgische hoofdstad Brussel aan de beurt. Als thema koos de internationale stuurgroep dit jaar The city as commons in a divided World: de stad als een gemeenschappelijke plek in een verdeelde wereld.

Bronzen sleutel
Bij gelegenheid van deze ontmoeting werd aan Chiara Lubich postuum op de middag van 12 september de prijs ‘Onderlinge Afhankelijkheid 2008’ verleend: een grote bronzen sleutel, symbool van de openheid voor de verscheidenheid en de dialoog, werk van de Mexicaanse beeldhouwer Sebastian. De kunstenaar zelf overhandigde het onderscheidingsteken aan de nieuwe presidente van de Focolarebeweging, Maria Voce (Emmaus).

Ziel
Toen professor Barber in 2003 aan Chiara persoonlijk zijn project uiteenzette, had hij de indruk dat zij hem niet alleen grondig had begrepen, maar dat ze in zekere zin zijn intuïtie aanvulde door er een ‘ziel’ aan te geven. Zo begon er een enthousiaste samenwerking met de bedoeling om van de mensheid één familie te maken. Barber sprak met warmte over Chiara en legde uit dat zij met haar manier van katholiek zijn en rechtstreeks geïnspireerd door het evangelie, ertoe was gekomen een dialoog te voeren ‘op alle fronten’ en ‘inspiratie van eenheid’ te zijn, tot ver buiten haar eigen beweging.

'Broederlijk'
Maria Voce onderstreepte in haar dankwoorden dat de specifieke bijdrage van Chiara aan de onderlinge afhankelijkheid erin bestond om er de kwalificatie ‘broederlijk’ aan toe te voegen, “in de zekerheid dat de universele broederschap het plan is dat God al altijd heeft geopenbaard”. Samenwerking met het project van wederzijdse afhankelijkheid komt erop neer – zei Maria Voce – te “kiezen voor dialoog in plaats van hegemonie, voor solidariteit in plaats van concentratie van grondstoffen en kennis in slechts een deel van de wereld”.

Continuïteit
Tot slot bevestigde zij haar verlangen en dat van de beweging om door te gaan op de weg die Chiara ingeslagen is. Een continuïteit die ook werd onderstreept door het feit dat Chiara haar laatste openbare toespraak hield op de ‘Dag van Onderlinge Afhankelijkheid 2004’ in Rome, en dat Emmaus haar eerste toespraak op internationaal niveau ook hield op een ‘Dag van Onderlinge Afhankelijkheid’.

Istanbul
De afspraak voor de volgende keer is op 12 september 2009 in Istanbul, één van de ‘brugsteden’ in de geschiedenis tussen Oost en West.


 
« Vorige