Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
In de voetsporen van Paulus in Libanon en Syrië
Oecumenische bijeenkomst van bisschoppen
 

Een gezelschap van 37 bisschoppen en patriarchen van 13 verschillende kerken en 4 riten ontmoetten elkaar in Libanon en Syrië. Hun ontmoeting van 16 tot 23 september, georganiseerd door de Focolarebeweging, was een teken van broederschap die tot buiten de grenzen van de christelijke wereld reikte.

Kardinaal Vlk
Dagelijks wisselden de bisschoppen hun ervaringen met het Woord uit en mediteerden zij over het Woord aan de hand van een inleiding door een bisschop van steeds een andere kerk of rite. Kardinaal Vlk: “We hebben een sterke eenheid beleefd die over de grenzen en de theologische verschillen die ons scheiden heenging.”

Sjeik Kabalan
In Beiroet hadden de bisschoppen een ontmoeting met sjeik Kabalan, vicepresident van belangrijkste raad van de sjiieten in Libanon. De sjeik ontving hen allerhartelijkst. Hij sprak de bisschoppen aan met broeders en benadrukte dat “het christelijk geloof dat van de liefde, de waarheid en het goede is, terwijl de islam het geloof van barmhartigheid, samenwerking en gerechtigheid is…” Hij is diep onder de indruk van de broederlijke verhoudingen onder de leiders van zoveel verschillende kerken en riten.

Bij de moefti van Libanon
Eenzelfde gastvrijheid en openhartigheid typeede ook het bezoek van de bisschoppen aan de moefti van Libanon, de soennitische sjeik Kabbani. Hierbij is ook sjeik Akl van de Druzen aanwezig. De pluriforme samenstelling van het gezelschap was allesbehalve vanzelfsprekend en kreeg de aandacht van de nationale media en televisiestations van alle richtingen.

Bekaa
Op 20 september gingen de bisschoppen naar Syrië. Ze hielden een stop in de vallei van Bekaa om er te bidden in het heiligdom van de Madonna van Zahle. Ze werden er feestelijk verwelkomd door de bisschoppen van die plaats: katholieken, een Syrisch-orthodoxe en Grieks-orthodoxe bisschop, en door de gemeenschap van het Focolare.

De apostel Paulus
In Damascus werden de plaatsen bezocht waar de herinnering aan Paulus nog heel levendig is. Bij elke halte werd een stuk uit de Handelingen van de Apostelen gelezen, dat vertelt over wat op die plaats gebeurd is: het huis van Ananias, waar Paulus gedoopt werd; de muren van de stad, vanwaar de apostel gevlucht is door zich in een mand te laten neerzakken; de plaats waar volgens de traditie de bekering van Paulus plaatsvond.

Pact van de wederzijdse liefde
Een van de sterkste momenten van de bijeenkomst was het uitspreken van het ‘pact van de wederzijdse liefde’ en de bereidheid de kerk van de ander lief te hebben als de eigen kerk. Het hooglied van de liefde van Paulus werd in verschillende talen gelezen. Dan werd de geloofsbelijdens van Nicea-Constantinopel gebeden in het originele Grieks, gevolgd door een broederlijke omhelzing tussen de bisschoppen. 

Syrisch-orthodox patriarch

In Syrië, was het gezelschap uitgenodigd in de zomerresidentie van Mor Ignatius Zakka I, Syrisch-orthodox patriarch van Antiochië. Hij nodigde de bisschoppen uit deel te nemen aan qurbono kadisho, het ‘heilig Offer’. Daarna volgde een lang gesprek waarin de patriarch het geheim wil kennen van de koinonia (huiskerk, gemeenschap) die voelbaar is tussen de bisschoppen van het westen en van het oosten. “Ik zie dat de Geest in u allen werkzaam is, zoals Hij werkzaam was in jullie stichtster Chiara Lubich. Het is voor het eerst dat ik bisschoppen van zoveel kerken bijeen zie. Het is Christus zelf die ons verenigt en Hij is liefde. De eenheid zal komen door het volk, maar door het volk dat de liefde leeft.”

Nalatenschap van het vroege christendom kwam tot leven
Hartelijke ontmoetingen waren er ook met Aram I, catholicos van de Armeens-apostolische kerk van Cilicië (Turkije), met de vicaris van de patriarch van Grieks-orthodox Antiochië en het gehele oosten, en met vertegenwoordigers van diverse katholieke riten. De grote verscheidenheid aan kleuren, uitdrukkingen, gebeden, liturgie en gezangen maakte indruk op de bisschoppen. Een nalatenschap uit de vroege tijd van het christendom kwam tot leven.

 
« Vorige