Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Presidente Focolarebeweging in Afrika
 

Van begin januari tot 18 januari 2009 brachten Maria Voce en Giancarlo Faletti, sinds juli 2008 presidente en co-president van de Focolarebeweging, een bezoek aan Fontem in Kameroen. Zij bezochten daar het volk van de Bangwa, sinds 1966 in nauw contact met de beweging.

  

Cry die
Aanleiding vormde de viering van een cry die, een uitbundige ceremonie ter nagedachtenis van iemands dood. Met de viering op 9 en 10 januari werd het einde gevierd van de rouwperiode, die door het Afrikaanse volk was ingesteld na de dood van Chiara Lubich. De Bangwa gaven haar bij haar laatste bezoek aan Fontem in 2000 de titel Mafua Ndem, ‘koningin gezonden door God’.

Fakkel en koningskleren
Vele duizenden Bangwa kwamen van heinde en verre naar Fontem om de vieringen mee te maken. De koning (fon), dr. Lukas Nijfua, overhandigde aan de presidente en co-president van de beweging een fakkel, symbool van de eenheid en het licht dat Chiara had gebracht. Vervolgens werden beiden gekleed in de traditionele Afrikaanse koningskleren en muts.

Hoeders van de troon
“Vanaf nu maakt u deel uit van het volk en van de Bangwa-cultuur – zo sprak de fon – en zijn jullie hoeders van de troon.” Hij sprak ook over ‘hoeders van het erfgoed van Chiara’, die de enige Mafua Ndem blijft. Hij prees haar om haar erfenis van moederschap, ontwikkeling, evangelisatie, die hij een “enorm geschenk” noemde.

18 stamhoofden
Maria Voce bedankt ten overstaan van heel het volk iedereen “voor de medewerking op allerlei manieren aan de verbreiding van dit vuur van liefde in alle aspecten van het leven”. De dag eerder had zij 18 stamhoofden ontmoet. Nu bedankt zij hen ook publiekelijk voor hun inzet de evangelische erfenis van Chiara gestalte te hebben gegeven, “opdat er altijd vrede kan heersen tussen al de volken van dit gebied”.

Fontem: 'Stad op de berg'
Want juist hier ligt de specifieke roeping van Fontem, aldus Maria Voce, die Chiara bij haar tweede bezoek in 1969 intuïtief aanvoelde: als een ‘stad op de berg’ haar licht uitstralen dat “door de broederlijke liefde in de naam van God brandend moet worden gehouden”.

Fontem en de Focolarebeweging
De relatie van de Focolarebeweging met het Bangwa-volk gaat terug op het jaar 1966, toen Chiara Lubich via de Nederlandse missiebisschop mgr. Peeters hoorde over de dramatische situatie van het volk in Kameroen, dat werd geteisterd door een kindersterfte van maar liefst 90 procent. De stam werd met uitsterven bedreigd.

Daarop vertrokken enkele artsen en verpleegkundigen van de beweging naar Fontem, een van de dorpen van het geplaagde volk, om hen bij te staan. Ze openden een hulppost die steeds meer werd uitgebouwd tot een volledig ziekenhuis. Jarenlang hebben ook Nederlandse jongeren zich ingezet om geld in te zamelen voor de bouw van het ziekenhuis. De kindersterfte daalde tot 2 procent.
Een elektriciteitscentrale werd gebouwd en vervolgens een lagere en een middelbare school. Samen met de bevolking werden er 12 wegen aangelegd die een verbinding vormen met de omliggende dorpen.

Maar er gebeurde meer. Rivaliserende dorpsgemeenschappen sloten vrede en grensconflicten werden bijgelegd. Enkele stamhoofden sloten met elkaar een pact van wederzijdse liefde en leven nu in broederschap met elkaar.  
« Vorige