Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Presidente Focolare bezoekt Wereldraad van Kerken
 

Samen met de verantwoordelijken binnen de Focolarebeweging voor de oecumenische contacten bezocht Maria Voce (Emmaus), presidente van Focolare, op 8 en 9 maart 2009 een bezoek aan de Wereldraad van Kerken. De uitnodiging daartoe kwam van secretaris-generaal Samuel Kobia.

Na een bezoek aan het oecumenisch instituut van Bossey had Maria Voce op het hoofdkwartier van de Wereldraad in Genève een ontmoeting met Kobia. De dag van 9 maart werd geopend met een oecumenische dienst, waarna ontmoetingen volgden met verschillende directeuren en hun medewerkers.

Na de middag had Emmaus afzonderlijke gesprekken met de algemeen secretarissen van de Wereldbond van Hervormde/Gereformeerde Kerken (WARC), de Conferentie van Europese Kerken (CEC), de Lutherse Wereldfederatie (LWF) en met leiders van de Wereldfederatie van christelijke studenten (WSCF).

In de verschillende gesprekken kwam de waardering naar voren voor het oecumenische werk in gang gezet door Chiara Lubich. Gesproken werd over het vervolg dat de Focolarebeweging hieraan geeft. Chiara zelf bracht driemaal een bezoek aan de Wereldraad van Kerken: in 1967, 1982 en 2002.


 
« Vorige