Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Emmaus Voce op top van religieuze leiders
Tijd voor beslissende keuzes
 

Vooruitlopend op de G8-top spraken leiders van verschillende religies over hun kijk op de actuele wereldvragen. Op 16-17 juni vond deze ontmoeting tussen christelijke kerken en vertegenwoordigers van enkele grote godsdiensten plaats. Na Keulen, Moskou en Sapporo was het nu de beurt aan Rome en L’Aquila voor deze 'top van religieuze leiders'.

Crisis als kans om beslissende keuzes te maken
"Dit is een moment om beslissende keuzes te maken", zo zei Emmaus Voce, de presidente van de Focolarebeweging, tijdens de ontmoeting in Rome.
Zij ondersteepte dat de economische crisis "een kans" kan betekenen "die we niet mogen laten liggen".

"Ontbreken de krachten om ervoor te zorgen dat de nodige interventies plaatsvinden en dat de doelstellingen bereikt worden die door de G8 al in 2000 werden vastgelegd ? Het antwoord is: neen. Er is eerder een probleem van politieke wil om de beschikbare krachten aan te wenden."

Consequenties trekken
Emmaus Voce sprak over de noodzaak van een moedige en grondige verandering. "We moeten erkennen dat we onderling afhankelijk zijn en daar de consequenties aan verbinden", zo voegde ze er aan toe. "Het ogenblik is gekomen om het wederzijdse respect tussen volkeren concreet te maken, ja zelfs om de onderlinge liefde te leven zoals tussen broers en zussen van eigen bloed, om te kiezen voor dialoog in plaats van overmacht, voor delen in plaats van het concentreren van de rijkdommen en de kennis ten koste van de minder begunstigde regio’s in de wereld."

L’Aquila
De top van de religieuze Leiders hield ook halt in L’Aquila, de vergaderplaats van de G8, om een bezoek te brengen aan de plaatsen waar de aardbeving plaatsvond en voor een herdenkingsdienst met het symbolische plaatsen van een gedenksteen.

Wereldvraagstukken
De religieuze leiders spraken over onderwerpen die aan de orde komen op de G8- bijeenkomst, vooral de ongelijkheid tussen Noord en Zuid, het milieu en de toegankelijkheid voor iedereen tot water en andere goederen van de aarde.


 
« Vorige