Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Encycliek van Benedictus XVI
Paus noemt economie van gemeenschap
 

In zijn encycliek Caritas in veritate spreekt paus Benedictus XVI op een nieuwe manier over de markt, de economie, de wereldwijde gerechtigheid en de ontwikkeling van de volken. Hij noemt ook de 'economie van gemeenschap', binnen de Focolarebeweging al sinds 1991 een vernieuwend project van en binnen ondernemingen.

Niet alléén maar 'markt'
Paus Benedictus erkent de waarde van de markt, maar maakt bezwaar tegen een leven waarin uitsluitend de markt regeert. Daardoor worden andere principes die fundamenteel zijn voor het leven in gemeenschap naar de marge verschoven. Het gaat om principes zoals gave en wederkerigheid, die niet zijn terug te voeren op een contract.

De liefde als bezieling van alles
De caritas, zegt Benedictus XVI, moet de bezieling zijn van zowel de gave als het contract, van zowel de familie als het bedrijf, van zowel de markt als de politiek. Goed leven en heiligheid kunnen zeker bereikt worden door een contemplatief en biddend leven, maar evengoed door als ondernemer of als werknemer te werken of door inzet in de politiek.

Belangeloosheid
De belangeloosheid is een ander sleutelwoord van de encycliek. Die kan al het menselijk handelen bezielen, inclusief dat van de economie. De belangeloosheid, stelt de paus, is de fundamentele dimensie is van het menselijke. Daaruit volgt logischerwijs dat winst niet het einddoel kan zijn van een onderneming. Wanneer dat het geval is, wordt alles in de economie en in bedrijven instrumenteel: personen, milieu, verhoudingen. Niets heeft dan intrinsieke waarde. Vandaar de verwijzing van de paus naar de ‘economie van gemeenschap’.

Economie van gemeenschap
Het project van de ‘economie van gemeenschap’, gestart door Chiara Lubich in 1991 als een antwoord op de beschamende economische scheefgroei in de wereld, wil een zichtbare uitdrukking zijn van de uitdagingen en profetische elementen verwoord in deze encycliek.

Prof. L. Bruni, econoom, coördinator van de internationale commissie voor de Economie van gemeenschap van de Focolarebeweging

 

 
« Vorige