Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Oecumenische ontmoeting in Eisleben
Bisschoppen in de voetsporen van Luther
 

Ze kwamen van 8 tot 14 september 2009 naar de geboortestad van reformator Maarten Luther. Daar in de Duitse plaats Eisleben spraken 35 bisschoppen van zeven kerken over de toekomst van de kerk. Maar meer dan erover spreken, lééfden zij al iets van die toekomst. Dat was in ieder geval wat Maria Voce, presidente van de Focolarebeweging, opmerkte toen zij bij de bisschoppen was.

Broeders van de reformatie leren kennen
De bisschoppen hadden dit jaar de geboorteplaats van Luther uitgekozen voor hun ontmoeting. Niet vanzelfsprekend voor bisschoppen die merendeels uit de katholieke, orthodoxe en oriëntaalse traditie kwamen. Met Luther was immers de kerkscheiding van de zestiende eeuw begonnen. Maar – zo had kardinaal Miloslav Vlk, coördinator van de Focolarebijeenkomst, gezegd – “wij willen elkaar vanuit ieders diepste wortels leren kennen; en waar kunnen wij onze broeders van de reformatie beter leren kennen dan in de geboorteplaats van Luther zelf?”

Gescheiden maar toch verenigd
De lutherse ‘Landesbischof’ Christian Krause had de bisschoppen dit jaar uitgenodigd naar Duitsland te komen. Vanuit Eisleben gingen de bisschoppen ook naar Wittemberg. Hier had Luther aan de poort van de slotkerk in 1517 zijn 95 stellingen opgehangen. In deze universiteitsstad waar Luther werkte, preekte en met zijn gezin leefde, vierden de bisschoppen het heilig avondmaal. Gezamenlijk, maar op het beslissende moment van de communie op pijnlijke wijze gescheiden, zoals de kerken nog steeds zijn. Tegelijkertijd lieten de bisschoppen zien dat in de broederlijke omgang met elkaar, Christus in hun midden is.

De kerk van morgen
Dat is ook wat Emmaus, presidente van de Focolarebeweging, ervoer toen zij bij de bisschoppen werd uitgenodigd. ‘Hoe stelt u zich de kerk van morgen voor?’, zo werd haar gevraagd door een Syrisch-orthodoxe bisschop uit India. Niemand zou het haar kwalijk hebben genomen als zij deze vraag beantwoord zou hebben door te verwijzen naar het altijd onvoorspelbare werk van de heilige Geest. Maar zij wees op haar gehoor en zei met grote overtuiging: “Zo stel ik mij de kerk van morgen voor.”

Pact
De Focolarebeweging organiseert ieder jaar een ‘oecumenische bisschoppenontmoeting’, waarin deze kerkleiders enkele dagen met elkaar optrekken. Zij sluiten die dagen doorgaans af met een ‘pact’, waarin zij beloven “elkaar lief te hebben zoals Christus heeft liefgehad, zodanig dat het kruis van de een, het kruis van de ander is, de vreugde van de een, die van de ander, het verlangen van de een, dat van de ander, opdat allen één zijn en de wereld moge geloven.”


 
« Vorige