Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
50 christelijke bewegingen en gemeenschappen bijeen
Elkaars rijkdommen leren kennen
 

Europa als rijke jongeling
Het rijke Europa heeft sombere gezichten. Het arme en gekwelde Afrika blije. Europa is als de rijke jongeling uit het evangelie van Marcus. Voornaam, maar triest. Dat beeld riep Andrea Riccardi van Sant’Egidio op toen hij sprak over de roeping van Europa.

Zolang Europa alleen maar blijft geloven in zichzelf...
De stichter van Sant’Egidio hield 11 november 2009 zijn gehoor van vertegenwoordigers van 50 christelijke bewegingen en gemeenschappen voor dat, zolang Europa haar materiële en spirituele rijkdom niet wil delen maar alleen maar blijft geloven in zichzelf, de wereld niet kan veranderen. Aan de christenen de taak om te getuigen van de hoop en onze rijkdommen te delen.

Tien jaar samen voor Europa
Daar in het hart van de Sant’Egidio-gemeenschap in Rome verzamelden zich vanuit 13 Europese landen 100 leiders van christelijke bewegingen. In de basiliek Santa Maria in Trastevere baden zij en dankten zij God voor de weg die zij in tien jaar met elkaar hadden mogen gaan.

De partituur is geschreven in de hemel
Zij gedachten er ook Helmuth Nicklas en Chiara Lubich, twee van de initiators van het proces ‘Samen voor Europa’. “De partituur is geschreven in de hemel”, zo had Chiara destijds gezegd. Waar het proces zal eindigen, weet alleen God. Maar het begint bij het leren kennen en waarderen van elkaar.

Genieten van elkaars charisma
“Het ontdekken van elkaars charisma, dat hebben we hier volop kunnen doen”, zegt Jan Bakker, directeur van Alpha-cursus Nederland, net terug uit Rome. “We hebben hier mogen genieten van het charisma van Sant’Egidio. Ik was diep geraakt door de combinatie van gemeenschap-zijn, de zorg voor de armen en het gebed.” Genieten van elkaars charisma, zegt Jan Bakker, is essentieel voor het proces van Samen voor Europa.

Ontdekken wat bij elkaar leeft
Bakker benadrukt dat het nodig is elkaar eerst goed te leren kennen vóór plannen te maken. “Zeker als Noord-Europanen zijn we veel te snel geneigd om plannen te maken. Maar eerst moeten we de tijd nemen om te ontdekken wat er bij elkaar leeft.”

Niet gelijk vervallen in het doen
Hetzelfde brengen de andere twee Nederlandse deelnemers aan de ontmoeting in Rome naar voren. Jeff Fountain van Jeugd met een Opdracht: “We moeten niet gelijk vervallen in het doen, maar elkaar eerst leren kennen.” Hij spreekt van ‘de oecumene van het hart’.

Wat de ander onderneemt, is ook van mij
En Enno Dijkema van Focolare: “Het is belangrijk broeders en zusters te worden van elkaar. Als de ene beweging of gemeenschap iets onderneemt, is dat van ons allemaal, zoals in een familie.”

Link tussen protestantse en katholieke wereld
Hij voegt er aan toe dat de kracht van Samen voor Europa ook ligt in de link die onstaat tussen de katholieke en de protestantse wereld. Want onder protestantse gemeenschappen onderling en katholieke groeperingen onderling is al langer sprake van een samenwerking. In Samen voor Europa komen deze netwerken samen.

Veel meer dan een cursus katholieke theologie
“Het idee dat ik had van de katholieken – zei Gerard Pross, coördinator van de Kring van verantwoordelijken van 120 lutherse groepen in Duitsland – is totaal omvergegooid. Wat ik in deze tien jaren heb geleerd is veel meer dan een hele cursus katholieke theologie.”

Nieuwe openheid voor oecumene
Pater Marmann van de katholieke Mariabeweging Schönstatt zegt dat zijn beweging een nieuwe openheid voor oecumene heeft opgedaan als gevolg van de onderlinge gemeenschap tussen de bewegingen van Samen voor Europa.

 
« Vorige