Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Verslag Azi-reis van Focolarepresidente Maria Voce
Eerste etappe: Korea
 

Vrijdag 8 januari 2010 vond een ontmoeting plaats in het Koreaanse parlement. De vice-voorzitter van de Kamer ontving Maria Voce als belangrijke gast. Vervolgens ontmoette zij vier Kamerleden die betrokken zijn bij de 'Politieke beweging voor de eenheid', een van de geledingen van de Focolarebeweging.

Verschillende partijen
De Kamerleden maken deel uit van verschillende partijen van zowel de regeringscoalitie als de oppositie. Alleen al het feit dat zij verenigd waren aan n tafel is in het verbitterde politieke klimaat in Korea een opmerkelijke zaak.

Het waardevolle ontdekken in de tegenpartij
In antwoord op vragen van de Kamerleden zei Maria Voce onder andere: "Wat uitgebannen moet worden zijn de vooroordelen, want ook de tegenpartij heeft iets waardevols in te brengen. Natuurlijk, ieder is ervan overtuigd dat zijn systeem de beste oplossing biedt, maar dat mag je niet als een absoluut gegeven zien. Ook je eigen systeem is relatief en altijd vatbaar voor verbeteringen."

Luisterend vermogen
En juist hier ligt de kracht en de taak van de 'Politieke beweging voor de eenheid', vervolgde de presidente van Focolare: "een groot luisterend vermogen om het positieve te ontdekken dat ook in de andere partijen schuilt".

In gesprek met zes bisschoppen
Na de ontmoeting in het parlement had de Focolaredelegatie een gesprek met zes bisschoppen, onder wie mgr. Peter Kang U-il, voorzitter van de Koreaanse bisschoppenconferentie. Deze zei: "Ik benadruk de grote bijdrage die de Focolarebeweging heeft voor de kerk in Korea vanwege het charisma van de eenheid. Die is overal nodig, vooral in de oecumene en de interreligieuze dialoog."

Ontmoeting met de Koreaanse Focolaregemeenschap
In de middag verplaatste de Focolaredelegatie zich naar Mokcheon nabij de hoofdstad Seoel. Daar vond in het weekend van 9 en 10 januari een vreugdevolle ontmoeting plaats met 1500 leden van de Focolaregemeenschap, die ondanks de sneeuw vanuit alle delen van het land gekomen waren.

 

 
« Vorige