Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Wie inspireert de parochie?
Laat talenten tot bloei komen!
 

Wat kan er gebeuren als je de persoonlijke en kerkelijke charisma’s in de ander durft te herkennen en ruimte te geven? Dan gaat Gods Geest leven in het Godsvolk. Dan worden zijn gaven werkbaar én merkbaar. Wie zich één maakt, roept de charisma’s in het volk wakker en laat ze opbloeien. Dan kan Christus in zijn Lichaam weer stralen, aldus dr. Wilfried Hagemann uit Duitsland.

Zesde pastoraal congres
Dat zei de voormalig rector van het priesterseminarie van Münster bij de opening van het pastoraal congres, gepromoot door de gezamenlijke nieuwe bewegingen en gemeenschappen in ons land. Van 14 tot 16 maart verzamelden zich in Helvoirt een kleine 100 mensen voor een congres over ‘de heilige Geest, de pastor en inspirerende parochianen’.

Small christian communities
Van prof. Fred van Iersel kwam een pleidooi voor de ‘heiliging’ in Christus: fundamenteel om small christian communities op te bouwen en de Kerk te vernieuwen. Alleen door zich te ‘bekleden met de nieuwe mens’, dat wil zeggen dat het gedrag in overeenstemming is met het geloof, kan de Geest ten volle werken om de geloofsgemeenschap te vernieuwen.

Paulus, geen solist
Prof. dr. Bart Koet sprak over Paulus, die uit was op de eenheid van het lichaam van Christus in de jonge gemeenten. De gemeente van gelovigen is geroepen het ene lichaam te zijn waarin Christus kan stralen. Paulus – zo merkt Bart Koet op – is praktisch de enige auteur die kenbaar maakt dat hij zijn brieven schrijft samen met een medechristen, in dit geval Sosthenes. Hij leeft al vanuit gemeenschappelijk denken en leven.

Waterval
Het voortbrengen van de vruchten van de Geest is een scheppend proces is dat aan menig managementwet lijkt te ontsnappen, maar dat geboren wordt vanuit de vrije creativiteit en het vertrouwen op de Geest in de ander. Zo bleek uit de waterval van initiatieven, gepresenteerd door pastoraal werkster drs. Carla Koops-Roetgerink uit Almelo, pastoor Hans Kreuvels uit Roermond en Kees Slijkerman van de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

Herderschap van de pastoor wordt mooer en rijker
Waar er in de parochie charisma’s van mensen opbloeien, wordt ook het herderschap van de pastoor mooier en rijker, omdat deze naast zijn sacramentele zending om de sacramenten te vieren en het Woord Gods te verkondigen, ook de dienst van de eenheid gestalte kan geven en de gelovigen maximaal kan binden aan Christus zelf. Zo wordt het herderschap in de parochie niet alleen gerealiseerd door sacramentele ambtsbediening, maar ook door het – nieuw te ontdekken – dienstambt van de eenheid (koinoněa).

Kleine bewuste pastorale subjecten
Bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden sprak over de rol van de kleine geloofsgemeenschappen voor de opbouw van de grotere geloofsgemeenschappen. De bisschop pleitte ervoor om de verantwoordelijkheid van het pastoraat zo veel mogelijk te delen met de small christian communities, als bewuste pastorale subjecten in onze tijd.

De integrale tekst van verschillende lezingen zijn te vinden op www.stucom.nl/parochie.

 

 

 
« Vorige