Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Christelijk-boeddhistisch symposium in Thailand
Dharma, compassie en agapè
 
Begin februari 2010 bezochten de presidente en co-president van de Focolarebeweging Thailand. Op het programma stonden een christelijk-boeddhistisch symposium en een ontmoeting met honderd boeddhistische monniken in Chiang Mai.

 
Chiang Mai, 1 februari
Maria Voce (Emmaus), presidente van de Focolarebeweging, en co-president Giancarlo Faletti, zijn gearriveerd in de stad Chiang Mai, in het noorden van Thailand, een belangrijk boeddhistisch centrum. Van 1 tot 5 februari vindt hier het vierde internationale christelijk-boeddhistisch symposium plaats, met als titel: 'Dharma, compassie en agapè in de wereld van vandaag – het antwoord van de godsdiensten op de uitdaging van de globalisering.'

Voorgeschiedenis
De boeddhistische monnik, Phra Maha Thongrattana Thaworn, in de Focolarebeweging bekend als Luce Ardente (Brandend Licht), leerde ruim twintig jaar geleden de spiritualiteit van Chiara Lubich kennen. "Sinds ik haar ontmoette, is mijn hart veranderd”, zegt hij zelf over zijn eerste ontmoeting met Chiara. “Ik was als een zoon voor Chiara, begreep eerst niets van het christendom en was bang om een kerk binnen te gaan met die figuur op het kruis. Chiara gaf mij veel wijsheid. Ze verklaarde mij dat juist het kruis de maat van liefde aangeeft van Jezus.”Boeddhistische wereld
Als vurig apostel van haar spiritualiteit in Thailand zorgde hij ervoor dat zijn meester, Ajahn Tohng, abt van het boeddhistische klooster in Chiang Mai, haar uitnodigde om naar Thailand te komen. Ook speelde hij een belangrijke rol bij het verspreiden van de boodschap van Focolare in de hele boeddhistische wereld. Hieruit kwamen de drie voorafgaande symposia voort, waarin boeddhisten en christenen elkaar steeds beter leerden kennen.

Woorden en daden laten samengaan
Al op de eerste dag van het symposium gebeurt iets bijzonders. De 85-jarige abt nodigt alle 200 deelnemers, afkomstig uit twintig Aziatische en Europese landen, uit om de tempel waar de opening plaatsvindt, als hun ‘thuis’ te zien. Hij zegt: “Als er iets is wat niet goed gaat tussen ons, moeten we elkaar vergeven en proberen het beter te doen.” Het wordt dus een symposium waar woorden en daden moeten samengaan.

Openheid en wederzijdsheid
De woorden van de andere deelnemers, onder wie de nuntius van de katholieke kerk, de aartsbisschop van Bangkok, de voorzitter van de afdeling voor de dialoog met andere godsdiensten van de Wereldraad van Kerken en de voorzitter van de Interreligieuze Raad van Chiang Mai (een moslim), weerspiegelen dezelfde openheid en wederzijdsheid.

'Focolare vormen'
Nichiko Niwano, president van de Japanse boeddhistische beweging Rissho Kosei-kai is expliciet in zijn oproep: ”Zoals het woord ’focolare’ vuurhaard betekent, plek waar mensen bijeenkomen om leven en warmte te voelen, en waar nationale, culturele en religieuze verschillen geen beletsel vormen, zo willen ook wij een focolare vormen, waar mensen echt leven en echte warmte ervaren.”

Chiang Mai, 3 februari
Vandaag is het aan Maria Voce om het hoofdthema te houden: ‘De verlaten Jezus in de ervaring van Chiara Lubich’. Zij zegt: “Het is geen toeval dat het charisma van de eenheid opbloeit op de verwoesting en dood die de Tweede Wereldoorlog bracht. Juist in die situatie van haat, waarin alle menselijke verhoudingen in elkaar stortten, openbaart God zich aan Chiara, paradoxaal genoeg als Degene die Liefde is.” En die Liefde vindt in Jezus haar hoogste waarde: “Hij heeft zich als Liefde geopenbaard gedurende heel ons leven, maar vooral door zijn offer op het kruis en in zijn verlatenheid.”

Genezing van economie en politiek
Door deze ’passie van liefde’ wordt Chiara 'gedwongen' om niet alleen christenen te beminnen, maar ook joden, moslims, boeddhisten, hindoes, iedere mens. “Deze liefde - vervolgt Maria Voce - maakt het mogelijk om de maatschappij van binnenuit te vernieuwen.” In onze wereld, waarin God bijna ’schittert’ door afwezigheid, kan deze liefde wonden genezen, ook in de economie en de politiek. “Ster op onze weg is de verlaten Jezus ster op onze weg. Hij geeft ons de moed en het licht om in iedere situatie staande te blijven.”

Chiang Mai, 5 februari
Een andere grote gebeurtenis dient zich aan. In de belangrijkste boeddhistische universiteit van Chiang Mai wachten honderd jonge boeddhistische monniken op de woorden van Maria Voce. In 1997 werd Chiara Lubich in dezelfde zaal verwelkomd. Het was toen de eerste keer dat een christen, een vrouw, daar het woord kreeg en sprak voor 800 monniken. “De wijze is geen man, geen vrouw… Als iemand een licht aansteekt in de duisternis, vraag je je niet af wie die persoon is. Chiara is hier om ons licht te schenken”, waren toen de woorden van grootmeester Ajhan Thong.

Dialoog van 360 graden
Deze uitnodiging geldt nu voor Maria Voce. Ook zij vertelt, net als Chiara Lubich toen, openlijk over haar geloof als christen, over het leven en de leer van Jezus, en over de kerk. Ze vertelt over de geschiedenis van de Focolarebeweging, over de liefde die aanzet tot een ‘dialoog van 360 graden’, en over de eenheid waarover het evangelie spreekt.


 
« Vorige