Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Jarenlang traject afgerond
Bestemmingsplan MariŽnkroon vastgesteld
 

Na een traject van intensieve samenwerking tussen Focolarebeweging, gemeente, provincie en rijk is voor het gebied van de cisterciŽnzerabdij MariŽnkroon nabij Den Bosch het bestemmingsplan MariŽnkroon vastgesteld.

Ontmoetings- en vormingscentrum
Het bestemmingsplan maakt nieuwbouw mogelijk en verbouwing van de bestaande ruimten voor realisering van het ontmoetings- en vormingscentrum MariŽnkroon. Er kunnen tot maximaal 30 wooneenheden gerealiseerd worden voor huisvesting van leefgemeenschappen.

Zorgvuldig traject
De eerste stappen om tot een bestemmingsplan te komen werden in 2003 gezet. Er is een zorgvuldig traject gevolgd, aangezien enkele gebouwen van het complex als rijksmonument zijn aangemerkt en het terrein een archeologische en natuurlijke rijkdom herbergt. Het plan ligt nu gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. 

  www.marienkroon.nl
 

 
« Vorige