Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
"Wat de Focolarebeweging voorstaat, past precies in deze tijd"
Wijffels opent Focolarecentrum
 

Vrijdagmiddag, 3 december 2010, heeft prof. Herman Wijffels de opening verricht van het nieuwe gebouw dat deel uitmaakt van het centrum van spiritualiteit van de Focolarebeweging. Hij deed dat door onthulling van een kunstwerk dat duurzaamheid in samenleven uitdrukt.

Gemeenschapszin
Op het terrein van de cisterciŽnzerabdij MariŽnkroon in de Brabantse plaats Nieuwkuijk realiseert de Focolarebeweging het conferentiecentrum Mariapoli MariŽnkroon dat zich ten doel stelt de gemeenschapszin in kerk en samenleving te bevorderen. Met het gereedkomen van een geheel gerestaureerd deel van het klooster is nu conferentie-, overnachtings- en eetgelegenheid geschapen voor groepen tot 150 ŗ 200 personen.

175 gasten
Bij de opening waren circa 175 gasten, onder wie kardinaal Simonis, de Brabantse oud-commissaris der koningin Frank Houben, ex-senator Jos van Gennip, abt Hopstaken en wethouder Buijs van de gemeente Heusden.

Nieuwe gemeenschapsvormen
Bij de opening zei Wijffels, die lid is van het comitť van aanbeveling van het project Mariapoli MariŽnkroon, dat hij het centrum en het gedachtegoed van Focolare waardeert omdat wordt gewerkt aan nieuwe gemeenschapsvormen waarbij verbinding, duurzaamheid en relaties centraal staan.

Geen losse deeltjes
Wijffels: ďDe cultuur van nu is in crisis, daar kunnen we niet mee verder. We zijn geen losse deeltjes maar verbonden deeltjes. Deze visie is de basis voor een nieuwe cultuur; een relationele ethiek moet de basis zijn voor een leven met elkaar en met de natuur." 

 

Gulden regel
Wijffels vervolgde: "In alle wijsheidstradities vinden we als gemeenschappelijk noemer Ďde gulden regelí: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat vind ik terug in de Focolarebeweging.Ē

Nieuwe cultuur
In een interview met de Heusdense tv en radio herhaalde Wijffels dat hem in de Focolarebeweging het zoeken naar verbinding aanspreekt: "De Focolarebeweging bepleit dat niet alleen, maar geeft daar in de praktijk ook vorm aan. Dat spreekt mij aan, omdat dat de kern is van de wijze waarop we een nieuwe cultuur moeten ontwikkelen als een volgende fase van de beschaving."

Kardinaal Simonis
Kardinaal Simonis, die sinds februari 2008 op het terrein MariŽnkroon woont, zei in zijn toespraak dat hij zich vanaf het begin in de gemeenschap MariŽnkroon in Nieuwkuijk heeft thuis gevoeld, omdat "ik hier een hechte gemeenschap tref, waar gezamenlijk kerk-zijn wordt gevierdĒ.

Abt Hopstaken
De abt van de cisterciŽnzers in Nieuwkuijk, Hopstaken, sprak over een gevoel van vreugde en van weemoed: ďWeemoed bij het terugdenken aan de zestiger jaren toen dit gebouw nog onderdak bood aan 83 broeders en paters. Maar blijdschap overheerst, omdat MariŽnkroon een cultureel-religieus centrum zal blijven waar op eigentijdse wijze het werk van de paters en broeders wordt voortgezet, niet als abdij, maar als ĎMariapolií, want moeder Maria staat bij Focolare even hoog in aanzien als bij ons cisterciŽnzers.Ē

Mgr. Hurkmans
De bisschop van ís-Hertogenbosch, mgr. A. Hurkmans, was door ziekte verhinderd. De toespraak die hij had voorbereid, werd voorgelezen door diaken P. Broeders. De Bossche bisschop ze daarin: "In onze Kerk hebben we centra nodig waar een groep mensen het geloof vaste vorm geeft, het voortdurend verdiept en waar het tenslotte wordt uitgedragen. Het Centrum waarvan wij vandaag de opening vieren staat stevig in de kerkgeschiedenis van ons land. Het heeft diepe wortels in een beweging met een aansprekende spiritualiteit voor onze tijd en kan dus van grote waarde zijn voor de toekomst van de Kerk van Nederland. Dankbaar ben ik dat het werk van de paters CisterciŽnzers, weliswaar anders, maar toch ook hetzelfde doorgaat.Ē

Dragende gemeenschap
Bijzonder aan het ontmoetings- en vormingscentrum is dat de dragende kracht ervan bestaat uit een gemeenschap van circa 50 personen van verschillende kerken. Deze gemeenschap, bestaande uit gezinnen, jongeren, alleenstaanden en religieuze leefgroepen, laat zich inspireren door de spiritualiteit van Focolare, gebaseerd op het evangelie. Focolare is een internationale kerkelijke beweging die zich in alle delen van de wereld inzet voor sociale cohesie en de oecumenische en interreligieuze dialoog.

Achtergronden
In 2002 heeft de Focolarebeweging haar landelijk centrum gevestigd op het terrein van de cisterciŽnzerabdij MariŽnkroon te Nieuwkuijk. Sinds die tijd verzorgt Focolare daar programmaís voor mensen van verschillende levensstaat, leeftijd en kerkelijke of religieuze achtergrond. Het centrum wil daarmee een bijdrage leveren aan versterking van het sociale weefsel in de maatschappij van vandaag. Deze begint in de visie van Focolare aan de basis van de samenleving, in het persoonlijk contact van mens tot mens. 
« Vorige