Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
In het kader van Marriage Week
Moslims en christenen in gesprek
 

Woensdagavond 9 februari gaan moslims en christenen met elkaar rond de tafel voor een gesprek over relaties en huwelijk. Welke visies zijn er? Hoe is ieders beleving?

Vier inleiders geven in 8 minuten hun persoonlijke visie op een van de volgende stellingen:
1. het monogame huwelijk is een goddelijke instelling
2. het huwelijk is een sociale voorziening middels zorgplicht
3. verliefdheid is de enige goede / een te zwakke basis voor een duurzame relatie
4. huwen is een vorm van scheiden..... en opnieuw verbinden

Vervolgens wordt in groepen hierover van gedachten gewisseld, waarna de uitkomsten plenair worden besproken.

Plaats van ontmoeting is Mariapolicentrum Marienkroon in Nieuwkuijk.
Aankomst vanaf 19.30 uur. aanvang om 20.00 uur.
Kosten  5,-

De ontmoeting staat open voor alle belangstellenden. Het is een van initiatieven die plaatsvinden in het kader van Marriage Week.

Een initiatief van het Platform voor Religie en Levensbeschouwing, Den Bosch. Het Platform bevordert de dialoog en ontmoeting tussen de inwoners van de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze stromingen in de stad 's-Hertogenbosch. Het uitgangspunt is respect voor de bestaande pluriformiteit.

 

 
« Vorige