Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Rede aan universiteit en ontmoeting met joden, christenen en moslims
Focolarepresidente in Heilig Land
 

De presidente en co-president van de Focolarebeweging, Maria Voce en Giancarlo Faletti brachten van 11 februari tot 1 maart 2011 een bezoek aan het Heilig Land. Ze ontmoeten er in Jeruzalem, Haifa en Bethlehem vele tientallen christenen, moslims en joden, die met de Focolarebeweging in contact zijn. Aan de joodse universiteit van Jeruzalem hield Maria Voce een rede over de betekenis van de interreligieuze dialoog.

Katholieke wereld
De presidente werd hartelijk ontvangen door de pauselijke nuntius, mgr. Franco, en de Latijnse patriarch, mgr. Fouad Twal. Ook had de presidente een ontmoeting met de de Bewaarder van het Heilig Land, pater Pizzaballa en met vertegenwoordigers van een tiental bewegingen en gemeenschappen.

Jeruzalem, een stad van de oecumene
De Grieks-orthodoxe patriarch Theophilos III van de kerk ontving Maria Voce met de wens om de "christelijke eenheid in Christus' liefde te verankeren". Tevens was er een hartelijk gesprek met de lutherse bisschop Munib Younan, voorzitter van de Lutherse Wereldfederatie. "Hier is vooral behoefte aan God. Moslims en Joden kan het niet schelen of we katholiek of luthers zijn: wij zijn allereerst christenen". Op het Armeense Apostolische patriarchaat sprak Maria Voce met bisschop Aris Shirvanian, plaatsvervanger van de oude patriarch Torkom I Manughian.

Joodse wereld
In een toespraak op de Joodse Universiteit van Jeruzalem, aan het prestigieuze Truman Instituut voor Vrede, ging Maria Voce in op "de rol van de dialoog in het bevorderen van vrede". Haar toespraak was een initiatief van het Truman instituut samen met het Centrum voor de Studie van het christendom. Aanwezig waren onder andere de pauselijke nuntius, de hulpbisschop van IsraŽl mgr. Boulos Marcuzzo, rabbijn David Rosen, mevrouw Debbie Weissmann, voorzitter van ICCJ (Internationale Raad van Christenen en Joden), joodse rabbijnen en geleerden, leiders van de gemeenschap en de christelijke gemeenten. Van belang was ook de ontmoeting met rabbi Ron Kronish van de Interreligious Coordinating Council in Israel.

Politieke leiders van Jeruzalem en Palestijnse Gebieden
Maria Voce had ook een ontmoeting met de loco-burgemeester van Jeruzalem, mevrouw Naomi Tsur, alsook met Palestijnse politieke leiders, onder wie de minster van toerisme, de adviseur van de president voor religieuze zaken en de burgemeester van Bethlehem, Victor Batarseh.

 
« Vorige