Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Focolarecongres in Trente
50 jaar oecumenische dialoog
 

Zelf zou Chiara Lubich het niet anders gewild hebben. Op de derde herdenkingsdag van haar overlijden is de blik gericht op de toekomst. In Trente, haar geboortestad en geboorteplaats van haar ‘ideaal van eenheid’, kwamen op 12 maart 2011 – drie jaar na het overlijden van de stichteres van Focolare op 14 maart 2008 – meer dan duizend christenen van de meest verscheiden kerken uit heel Europa samen.

Bartholomeus: 'Broederlijke verhoudingen verdrijven wantrouwen'
Vanuit Istanbul kwam er een boodschap van de Grieks-orthodoxe patriarch Bartholomeus I, die onderstreept hoe waardevol de methode is die Chiara gebruikte voor het herstel van broederlijke verhoudingen tussen de kerken en gelovigen: “verhoudingen van een oprechte uitwisseling die het wantrouwen verdrijven”.

Boodschappen van Olav Tveit en Kurt Koch
Behalve van Batholomeüs waren er ook boodschappen van Olav Fykse Tveit, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, en van kardinaal Kurt Koch, voorzitter van de pauselijke Raad voor de eenheid van de christenen, kwamen schriftelijke boodschappen.

Het Woord verenigt
Maria Voce, opvolgster van Chiara als presidente van de beweging, herinnert aan wat vanaf het begin centraal heeft gestaan in het oecumenisch werk van de beweging: het concreet leven van het evangelie. “Door samen het evangelie te leven naderen we tot elkaar, omdat zijn Woord verenigt.”

Vanuit Nederland
Na de herdenkingsdag 12 maart vervolgen vierhonderd van de deelnemers de ontmoeting met nog drie congresdagen, waar een verdere verdieping plaatsvindt van de oecumenisch dialoog.
De grootste groep van congresdeelnemers is de groep uit Nederland, van waaruit een bus met 45 mensen is gekomen. Vanuit de Scandinavische landen zijn er 29 gelovigen van de verschillende kerken. Uit Oost-Europa en het Midden-Oosten veel orthodoxe christenen.

Centro Uno
De internationale oecumenische ontmoeting in Trente viel samen met het 50-jarig bestaan van het zogeheten ‘Centrum Uno’, het centrum van de Focolarebeweging dat de oecumenische contacten onderhoudt.


 
« Vorige