Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
20 jaar economie van gemeenschap
 

Ieder jaar sluiten zich een twintigtal nieuwe bedrijven bij de ‘economie van gemeenschap’ aan: bedrijven die zich inzetten voor een ondernemingscultuur waar de mens centraal staat, gebaseerd op de waarden van het evangelie. Zij besteden een deel hun winst aan projecten van vorming, een deel aan armen, en een deel in het eigen bedrijf.

  797 bedrijven
  (2010)                                            

  * 506 in Europa
  * 226 in Zuid-Amerika
  *   34 in Noord-Amerika
  *   25 in Azië
  *     6 in Afrika                      

Als idealen verschralen
Internationaal coördinator van het project 'economie van gemeenschap' is de Italiaanse hoogleraar economie, Luigino Bruni. Hij is stellig: "In een wereld die alleen denkt aan consumeren is geen plaats voor een economie van gemeenschap. Er bestaat niet eens meer de behoefte aan een ander soort economie, aan gerechtigheid en broederschap. Alle idealen verschralen. De huidige crisis toont aan dat het consumptiedenken onze wereld nog stevig in zijn greep heeft. De crisis is niet alleen de schuld van bankiers. Ze is ook het onvermijdelijke gevolg van een levensstijl die gebaseerd is op een buitensporig gebruik van goederen."

Nieuwe kansen
Toch ziet Bruni nieuwe kansen: "In tijden van crisis staan er altijd personen op die een andere kijk op de zaken hebben. Wat is hun kracht? Ze zijn bezield door belangeloosheid. Daardoor kijken ze verder en durven ze meer. De crisis wordt een kans. Zoals Augustinus bij het ineenstorten van het Romeinse Rijk al de geboorte voorzag van een nieuwe wereld, die van het christendom. Dit soort bezielde personen heeft een gave om vernieuwingen in gang te zetten op de momenten dat alles geblokkeerd lijkt door angst en onzekerheid. En wanneer de samenleving functioneert, zullen scholen, kerken, vakbonden, media en de politiek de vernieuwingen aannemen en verbreiden."

Winst in gemeenschap brengen wordt normaal
Dat - zo voorziet Bruni - zal ook zo zijn met de economie van gemeenschap. "Het duurt misschien nog jaren, maar de tijd zal komen dat het normaal begint te worden dat ondernemingen hun winst in gemeenschap brengen. Het huidige kapitalisme zal zich ontwikkelen tot iets anders, waar het aspect ‘gemeenschap’ werkelijk inhoud krijgt. De profetie van de gemeenschapseconomie voorzegt dit al en brengt het in praktijk. Gemeenschap is, ook voor de economie, een teken van onze tijd; ze ligt verscholen in de verwachtingen van vandaag.

Na vrijheid en gelijkheid nu ook broederschap
Twee eeuwen lang was het kapitalisme gebaseerd op de vrijheid van het individu. Bruni: "Die zou de garantie vormen voor de gelijkheid, zo was de hoop van de eerste moderne economen. Vandaag zien we dat vrijheid alleen niet genoeg is. Vrijheid kan niet zonder broederschap. Door buitensporige marktwerking zien we de ongelijkheid alleen maar groeien. Zonder broederschap geen gelijkheid. De economie van gemeenschap wil deze broederschap concreet maken."

Meer over de economie van gemeenschap.
Internationale website: www.edc-online.org

 
« Vorige