Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Assisi, 27 oktober 2011
Een nieuwe ontmoeting tussen de godsdiensten
 

Aan het einde van deze maand oktober vindt in Assisi voor de derde keer een wereldontmoeting van religieuze leiders plaats. Hiermee zet paus Benedictus XVI het moedige en visionaire initiatief van paus Johannes Paulus II uit 1986 en 2002 voort. Maria Voce, presidente van de Focolarebeweging, schreef er een artikel over in de Vaticaanse krant L'Osservatore Romano.

Godsdiensten een krachtige bron van vrede
In haar bijdrage van spreekt de presidente van Focolare woorden van dank uit aan paus Benedictus XVI voor het opnieuw bijeenroepen van een grote interreligieuze ontmoeting in de stad van Franciscus. “Wij verheugen ons over die inspiratie, die beslist een nieuwe versnelling en verdieping zal brengen in het beleven van ieders eigen religieuze overtuigingen ten dienste van de vrede. Meer dan ooit is dit dringend nodig, omdat er in onze tijd angst wordt verspreid voor de godsdienst, terwijl deze van nature juist een krachtige bron van vrede is.”

Tijd van grote omwentelingen
Zeker is onze tijd er een van grote omwentelingen, constateert Maria Voce. De muren waarbinnen ieder volk met zijn eigen cultuur leefde, zijn aan het afbrokkelen. Maar, zo schrijft ze, “tegelijkertijd tekent zich aan de horizon een hoopvolle wereld af als één grote stad zonder muren”.

Wereldmentaliteit
De presidente van de Focolarebeweging wijst op de woorden van haar voorgangster Chiara Lubich, die in het begin van de jaren zeventig al sprak over toenemende onzekerheid als gevolg van de mengeling van volkeren en culturen. In die jaren drukte ze jongeren al op het hart hun ogen niet te sluiten voor deze “barensnood van de mensheid”, maar “bewust binnen te treden in die nieuwe wereld” en zich te laten vormen tot een “wereldmentaliteit” en “wereldmensen”.

Eenheid werd even zichtbaar
Maria Voce verwijst dan naar de eerste ontmoeting van religieuze leiders in Assisi in 1986, toen men het visioen van die nieuwe wereld "voor een korte tijd kon ervaren”. Zoiets zei ook paus Johannes Paulus II tot zijn naaste medewerkers in het Vaticaan, enkele maanden na die historische gebeurtenis, op kerstavond 1986. Hij zei dat het in Assisi had geleken alsof “de verborgen maar diepgewortelde eenheid die het goddelijk Woord gevestigd heeft tussen de mannen en vrouwen van deze wereld voor korte tijd zichtbaar uitgedrukt werd”.

Mysterie van de schepping
De paus sprak over een “diepgewortelde eenheid, gegrondvest op het mysterie van de goddelijke schepping en behorend tot de identiteit van het menselijke wezen”. “Alle mensen”, vervolgde hij met een citaat van het Vaticaans Concilie, “zijn geroepen tot de eenheid van het volk van God, die de universele vrede aankondigt en bevordert.”

Plan van eenheid
Het is de heilige Geest die met dit grote plan van eenheid voor ogen de geschiedenis leidt, vervolgt Maria Voce, “ondanks alle schaduwen die onze planeet verduisteren”. Ze schrijft dat de interreligieuze dialoog in het begin ook voor de Focolarebeweging onontgonnen terrein was, die pas in 1977 onverwachts als een ‘nieuwe bladzijde’ werd opengeslagen toen aan Chiara Lubich de Templetonprijs voor de vooruitgang van de godsdienst werd toegekend. Ze zag een teken van de heilige Geest in de belangstelling die vertegenwoordigers van verscheidene godsdiensten aan de dag legden voor de nieuwe weg die zij was gegaan.

Telkens weer verrassend
Vanaf dat ogenblik zijn er binnen de Focolarebeweging tal van ontmoetingen geweest met mensen en bewegingen van andere godsdiensten: van Japanse en Thaise boeddhisten, tot moslims in de Verenigde Staten en animistische stammen in Kameroen. De presidente vervolgt: “Telkens weer waren we verrast te zien hoe de spirituele weg waarlangs God ons leidde, de spirituele paden van anderen kruiste. Dit stelt ons als getuigen van Jezus Christus, die 'de weg, de waarheid en het leven' (Joh 14,6) is, in staat om de volgelingen van de grote wereldgodsdiensten te ontmoeten en te begrijpen, met behoud van onze identiteit en met een voortdurend missionair vuur.”

Voortrekkersrol
Dan grijpt Maria Voce terug op de uitnodiging van Chiara Lubich in 1972 aan de jongeren om een voortrekkersrol te spelen in de totstandkoming van de nieuwe wereld: ze gaf hun daarbij een “werkmodel dat de eenheid van de wereld kan herstellen”: de verlaten Christus aan het kruis. Zelfs in de moeilijkste omstandigheden vinden we in Hem de sleutel om de dialoog te openen. Maria Voce: “Hij is het model van de totaal onbaatzuchtige liefde, van die zelfontlediging die nodig is om de ander te kunnen opnemen.”

‘Dialoog van het volk’
Dan spreekt de Focolarepresidente over de ‘dialoog van het volk’ en de ‘dialoog van het leven’. “Tegenwoordig mag de dialoog tussen de godsdiensten zich niet beperken tot religieuze leiders en theologen. Het moet een dialoog van het volk worden, van het leven. Juist die is steeds noodzakelijker voor het vreedzaam samenleven in onze steden van christenen naast moslims, boeddhisten, hindoes en sikhs.”

Moslims
Maria Voce eindigt haar bijdrage in de Osservatore Romano met enkele woorden specifiek over de contacten met moslims: “Op vele plekken hebben wij het oorspronkelijke gezicht van de islam en de vredestichtende kracht van de dialoog ervaren. Overal kennen wij christenen en moslims die ervan getuigen dat men van de angst voor de ander kan komen tot een ontdekking van wie hij of zij werkelijk is. We hebben ervaren dat men invloed kan hebben op het broederlijk samenleven in de steden.”

Niet denken in termen van vriend of vijand
De presidente van Focolare haalt de woorden aan van een imam die na afloop van een congres van de beweging in Italië verklaarde: “Hier heb ik geleerd om mij niet over te geven aan een denken in termen van vriend of vijand, maar om alles in te zetten op de eenheid van de mensenfamilie, waarin iedereen van elkaar afhankelijk is en met elkaar verbonden is. Ik heb geleerd om naar de ander te kijken wetende bij hem of haar een ongekende rijkdom aan te treffen.”

Volledige tekst in het Italiaans

 
« Vorige