Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
"Hier vind ik een vreugde die de wereld niet geeft"
Mariapoli-ontmoetingsdagen 2007
 
"Aan de jongeren hier zie ik dat er een nieuwe generatie klaarstaat die dit grote ideaal verder in de samenleving kan brengen."

"Een onvergetelijke ervaring van eenheid."
     

Woorden van deze strekking gaven uiting aan de vreugdevolle ervaring van drie of vier dagen samenzijn in een sfeer van wederzijdse liefde. Want dát is wat een Mariapoli is: een leven met en vóór elkaar, van jong en oud, in verdieping, spel, workshops, ontmoeting, maaltijden en recreatie.

Tijdens de Hemelvaartsdagen (van 17 t/m 20 mei) en rond Pinksteren (van 26 t/m 28 mei) vonden in Baak, gemeente Bronckhorst, voor de 25ste keer de Mariapoli's plaats. Op het weelderige terrein van het landgoed Huize Baak kwamen tijdens de eerste Mariapoli 400 en tijdens de tweede meer dan 450 mensen samen. 

Al met al deden circa 860 mensen een ervaring op van familie-zijn in het groot. Onder hen veel kinderen en heel veel jongeren. Meer dan 35 procent van de deelnemers was onder de dertig jaar.

Niemand blijft onder de kracht van een dergelijke ervaring van eenheid onbewogen. "Het brengt je naar God, niet alleen tijdens de viering, maar ook bij het afwassen of het samen voorbereiden van een theaterstuk. Je ervaart een vreugde en vrijheid die de wereld niet kent."

Wat bindt is de liefde die Jezus zijn leerlingen vraagt te hebben voor elkaar. Dan is Hij in het midden. En dan kan Hij in de levenssituatie van eenieder licht, bemoediging en bekering brengen.

Aan verschillende deelnemers werd door tieners een interview afgenomen. "Wat zou u meenemen van Baak naar Nieuwkuijk?" Het meest gehoorde antwoord: de eenheid die we hebben opgebouwd.

In 1982 verkreeg de Focolarebeweging Nederland de gebouwen en het terrein van Huize Baak. Jaarlijks vonden vanaf dat jaar in dit Mariapolicentrum de grote ontmoetingsdagen voor jong en oud plaats. Heel wat momenten van grote betekenis in het persoonlijk leven, in het leven van echtparen, gezinnen, priesterleven of religieus leven vonden hier plaats. Veel jonge mensen ontdekten hier hun roeping. Al met al reden voor grote dankbaarheid die in velerlei bewoordingen werd uitgesproken voor het geschenk dat Huize Baak is geweest.

Op 14 september 2007 werd het landgoed overgedragen aan de interkerkelijke beweging Ellel Ministries. De Focolarebeweging laat Huize Baak achter om in Nieuwkuijk, op het terrein Mariapoli Mariënkroon, verder te gaan.


 

 
« Vorige