Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Joods-christelijk symposium in Argentinië
Identiteit en dialoog
 

Al drie maal eerder werd vanuit de Focolarebeweging een studieontmoeting van bevriende christelijke en joodse deskundigen georganiseerd. Plaats van ontmoeting van het vierde joods-christelijk symposium in augustus 2011 was de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. De studieontmoeting vormde een vervolg op een eerdere bijeenkomst in Jeruzalem.

Elkaar versterkende houdingen
Het thema, ‘Identiteit en dialoog’, duidt op twee elkaar versterkende houdingen. De gesprekken en lezingen werden gevoed met het gedachtegoed van filosofen en psychologen als Martin Buber, Emmanuel Lévinas, Viktor Frankl en Paul Ricoeur. Hierop volgden workshops over recht, communicatie en opvoeding.
 
De wereld van de ander binnentreden
Een van de hoogtepunten vormde de lezing van prof. Fabio Ciardi: ‘De Gekruisigde, beeld van liefde tot het uiterste’. Het voorbeeld dat Christus geeft is je ‘leven te geven’ voor de ander (vgl. Joh 15,13). Dat wil zeggen: je ‘één maken’ met de ander, hem volledig begrijpen, zijn culturele wereld binnentreden, zijn gevoelens delen. Iedere naaste wordt dan herkend als vriend, broer of zuster. Het vormt de aanzet tot universele vriendschap.

Bemiddelen
Prof. Ciardi vatte het symposium als volgt samen: “Het woord dialoog was hier eigenlijk overbodig, zo diep was de verbondenheid onder ons. Wanneer rabbijnen spreken, ervaar je de wijsheid der eeuwen. We vertrekken met de ferme bedoeling anderen ‘bemiddelend’ en zonder veroordeling tegemoet te treden, ook wanneer harde standpunten worden geuit. Om verbroedering te bevorderen, moet je openstaan en vrij van jezelf zijn.”

 
« Vorige