Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Studiegroep EcoOne
Zoektocht naar harmonie tussen mens en natuur
 

Van 2 tot 4 september 2011 vond in het Belgische ontmoetingscentrum ‘Eenheid’ in Rotselaar een workshop van EcoOne plaats, de internationale studiegroep voor ecologie van de Focolarebeweging. De twintig deelnemers onder wie 2 Nederlanders, waren afkomstig uit zeven Europese landen en Brazilië. Ze gingen in op de relatie mens-natuur vanuit het gedachtegoed van de spiritualiteit van de eenheid.

God in en 'onder' de dingen
Volgens de deelnemers is het belangrijk dat we ons beter bewust worden van Gods aanwezigheid in en ‘onder’ alle dingen en dat we daar de consequenties uit trekken. De manier waarop mensen met elkaar omgaan heeft een weerslag op hun verhouding met de natuur. Zoals een van de deelnemers het verwoordde: “Als ik in mijn contact met anderen geen ‘wij’ tot stand kan brengen, zal er ook niets aan onze kijk op de natuur veranderen.”

Specifieke roeping
De workshop had plaats in focolarestadje Mariapolis Vita. Wereldwijd zijn er 35 van zulke stadjes, maar Mariapolis Vita heeft de ecologie als specifieke opdracht. Voor volgend jaar is er opnieuw een internationale samenkomst van deze studiegroep gepland. 
« Vorige