Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
München, 11 september 2011
Boodschap van Angela Merkel voor Europa
 

Op 11 september, de tiende verjaardag van de aanslagen in New York en Washington, kwamen 300 leiders van alle grote wereldgodsdiensten en vele duizenden belangstellenden samen in het Duitse München. Aanwezig waren ook de Duitse president, Christian Wulff, en bondskanselier Angela Merkel. De ontmoeting was een initiatief van Sant’Egidio en het aartsbisdom München.

Bevlogen rede
Merkel sprak haar hoop uit over Europa. “Alleen al het feit dat ik hier vandaag sta als bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, terwijl ik opgegroeid ben in Oost-Duitsland, laat zien wat er allemaal veranderd is,” zo opende ze haar rede. “Als Duitsers leven we nu samen in een verenigd, democratisch en vrij Europa.”

Verdeeldheid overwonnen
De val van het IJzeren Gordijn toont aan dat “doorzettingsvermogen, moed en hoop in staat zijn om verdeeldheid en scheuringen te overwinnen. Dat is de boodschap die wij Europeanen hebben voor andere delen van de wereld waar dit niet lukt. Er is hoop.”

Belang van religie voor de samenleving
Merkel onderstreepte het belang van religie voor de verbondenheid in de samenleving. Die kan niet komen van de politiek. “De politiek kan sociale cohesie bevorderen, maar niet voorschrijven.” Hier ligt een centrale rol van de kerken: “Hun openheid voor anderen, hun oproep tot naastenliefde, het accepteren dat mensen ook fouten maken, maar toch gesteund worden en geborgenheid ervaren – dat alles drukt zijn stempel op instellingen in onze samenleving waar de politiek op bouwen kan, maar die ze niet zelf kan scheppen.”

‘Geest en hart richten op de eenheid van de mensenfamilie’
Aan het eind van haar rede benadrukte Merkel dat iedere generatie de plicht heeft de vrede te beschermen tegen nieuwe uitdagingen en gevaren. Ze citeerde daarbij de woorden van paus Johannes Paulus II in Assisi 25 jaar geleden: “De vrede die van zo kwetsbare gezondheid is, vereist constante en intensieve zorg” en “we willen ernaar streven om vredestichters te zijn in denken en handelen, met geest en hart gericht op de eenheid van de mensenfamilie”. Dat ziet Merkel als een bemoediging en taak, voor burgers en politici.

 
« Vorige