Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Herman van Rompuy
Een maatschappij van samenhang en enthousiasme
 

Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, sprak onlangs op een vergadering van orthodoxe, katholieke, joodse, islamitische en boeddhistische leiders in Brussel. Na de samenkomst liet hij zijn gedachten gaan over de rol van de christenen in Europa. Nieuwe Stad, tijdschrift van de Focolarebeweging, luisterde mee. Herman Wouters tekende het op. De integrale tekst leest u in tijdschrift Nieuwe Stad.

Eenheid in verscheidenheid
"De Europese gedachte is gebouwd op de idee van eenheid in verscheidenheid. Dat is nog altijd een grote ambitie. Er zijn nu 27 landen met 27 verschillende geschiedenissen en 23 talen die op de één of andere manier met elkaar moeten samenwerken. Momenteel gebeurt dat vooral op het niveau van de instellingen. De grote uitdaging is om die eenheid in verscheidenheid ook tot stand te brengen op het niveau van het dagelijkse leven van de mensen in elk van de lidstaten. Dat is veel moeilijker, want het gaat over multicultureel samenleven."


                                                                                                 foto Europese Commissie
Sociaal kapitaal
"Door aan gemeenschapsopbouw te doen en een gemeenschappelijk gevoel te creëren, bestrijdt men het vijanddenken. Hierin kunnen godsdiensten een grote rol spelen omdat ze traditioneel – als centrale thematiek – op de ander gefocust zijn. Bij de boeddhisten heet dat compassie, in de katholieke traditie is dat naastenliefde, voor wie minder religieus en meer filosofisch is ingesteld, is dat altruïsme. Eigenlijk gaat het meer algemeen over de solidariteit tussen mensen.

Samenhang en enthousiasme
"Vandaag hoopt men dat een godsdienst de maatschappij opnieuw meer samenhang en wat meer enthousiasme zal geven. Toen president Gorbatsjov in de periode van perestrojka en glasnost een bezoek bracht aan paus Johannes Paulus II en hem vroeg om mee te helpen aan morele wederopbouw van Rusland, deed hij eigenlijk appel op het christendom voor de morele herbewapening tegen het rijk van de leugen van de voorbije periode."

Engagement van de christen in de wereld
"Europa heeft positief ingestelde mensen nodig die samen iets willen opbouwen en die de ander niet als een vijand zien maar als een bondgenoot. Daarvoor heeft de democratie een morele en spirituele basis nodig. Die kan uit een godsdienst komen of uit een andere overtuiging. Daarin moeten de christenen vooral een grote rol spelen."

 

 
« Vorige