Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Massale belangstelling voor jubileum Focolare
50 jaar mensen tot verbinding brengen
 

Tegen alle voorspellingen verblijdde de hemel Nederland zaterdag 5 november met een prachtige, zonnige en warme herfstdag. Het bosrijke terrein Mariënkroon vormde een ideaal decor voor de jubileumviering van de Focolarebeweging in Nederland.

's Morgens waren al zo'n 400 leden van de beweging uit Nederland en uit de landen van Noord-Europa die in Focolareverband met ons land zijn verbonden bijeen geweest voor een samenkomst, samen met de presidente en de co-president van de internationale beweging.

Daarbij was teruggeblikt op 50 jaar geschiedenis in Nederland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland en IJsland. Maar ook vooruitgeblikt in de vorm van een directe dialoog met de tweehoofdige internationale leiding van Focolare. "Kijk niet naar de aantallen", hield presidente Maria Voce, de aanwezigen voor. De eenheid onder elkaar is het belangrijkste. Die bewerkt alle omvorming en verandering.


Welke omvormingen tot stand zijn gekomen in de afgelopen jaren bleek uit de getuigenissen en bijdragen gedurende het middagprogramma in de grote hallentent die op het terrein Marienkroon was opgezet. Daar voegden zich nog eens zo'n 600 gasten bij de aanwezigen leden van de beweging. In korte bewoordingen gingen deze sprekers in op de sociale, oecumenische en binnenkerkelijke uitwerkingen van de inzet van focolaremensen in de afgelopen jaren.

Op krachtige wijze verwoordde bisschop Jan van Burgsteden welke betekenis de beweging voor ons land heeft gehad: "In de 50 jaar dat de Focolarebeweging hier actief is, heeft zij mensen opgeroepen het evangelie concreet te gaan leven. En ook hier mochten we ervaren dat veel mensen – zelfs in de tijd van ontkerkelijking en geloofsverval – de weg terugvonden."

Hij toonde zich dankbaar voor de inzet van jongeren en anderen van de beweging binnen de katholieke kerk, die mede bepalend is geweest voor de overwinning van de jarenlange polarisatie. Hij toonde zich ook verheugd over de `maatschappelijke doorwerking van het leven van het Woord". En, vervolgde hij "ik heb zelf als bisschop, die binnen de Bisschoppenconferentie aanspreekpunt was voor de oecumene, van heel nabij meegemaakt hoe heilzaam de bijdrage van Focolare is bij tal van oecumenische ontmoetingen en contacten. Ik heb gezien hoe zij een ‘oecumene van het hart’ weet te bewerken, die van de basis doorwerkt tot in de bovenste regionen."


 
« Vorige