Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Focolarepresidente benoemd in Raad Nieuwe Evangelisatie
'Ons leven evangeliseren om evangeliserend te zijn'
 

Maria (Emmaus) Voce is op 7 december 2011 door paus Benedictus XVI benoemd als lid van de vorig jaar in het leven geroepen pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie. Van de 15 nieuwe consultoren is zij de enige vrouw.

'Het evangelie laten zien door ons leven'
“Deze benoeming sterkt me om er alles aan te doen dat mijn leven en dat van allen die met mij bij de Focolarebeweging zijn betrokken geëvangeliseerd wordt en daardoor evangeliserend kan zijn”, aldus de presidente. Ze zei zich ervan bewust te zijn dat velen het evangelie nooit zullen lezen “behalve dan door middel van ons leven”.

Raad voor Nieuwe Evangelisatie
De pauselijke Raad voor de bevordering van de Nieuwe Evangelisatie werd in 2010 door paus Benedictus XVI opgericht om nieuwe wegen te vinden voor de verkondiging van het evangelie in Europa en andere landen waar de kerk al eeuwen bestaat, maar sterk te lijden heeft onder een crisis van het geloof.

 
« Vorige