Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Dag van verzoening
"Nu zien we elkaar met andere ogen"
 

6 oktober 2012: meer dan 3000 mensen van vrijwel alle christelijke stromingen in Nederland kwamen bijeen op het Malieveld in Den Haag. Het was de dag waarop leiders en gelovigen van heel verschillende kerken elkaar om vergeving vroegen voor de wijze waarop ze in het verleden met elkaar zijn omgegaan en uitspraken om als broeders en zusters samen verder op weg te gaan

Vergeving
Arjan Plaisier (PKN) sprak uit te betreuren dat protestanten de katholieken beschuldigden van afgoderij. Bisschop Gerard de Korte zei dat de katholieke kerk in het verleden arrogant was opgetreden naar andere kerken. Peter Sleebos van de Volle Evangelie Gemeente (VPE) verklaarde: "We hebben door triomfantelijke uitingen medegelovigen in andere kerken pijn gedaan, alsof de Geest alleen in de Pinksterbeweging de ruimte zou krijgen.”

Werkelijk een zorg
Dat de verdeeldheid van de kerken veel christenen werkelijk een zorg is, bleek uit de opkomst ondanks de barre weersomstandigheden, uit de oprechtheid van de woorden die gesproken werden en uit de generositeit van de gaven. Uit de collecte werden de onkosten van de dag gedekt.

Voetwassing
Er was een gelegenheidskoor, een band en een groot aantal sprekers van diverse kerken. Jongeren van de Focolarebeweging droegen een groot houten kruis naar binnen. Een hoogtepunt vormde de voetwassing van zes jongeren door drie kerkelijke leiders.

Niet meer weg te denken
"Veel werk moet nog worden gedaan, maar deze 6 oktober is er geweest, en is niet meer weg te denken", aldus een van de aanwezigen. "Vanaf nu kijken we in christelijk Nederland met andere ogen naar elkaar".

Zie ook:  www.wijkiezenvooreenheid.nl.

----------------------------------

‘Wij kiezen voor eenheid’
‘Wij kiezen voor eenheid’ is begonnen in 2007 met een daad van wederzijdse verzoening tussen leiders van twee kerkorganisaties: de Protestantse Kerk Nederland en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Dit initiatief is vervolgens als een olievlek in de kerkelijke wereld uitgebreid. Steeds meer leiders sloten zich aan, wat in 2009 resulteerde in een door 12 kerkleiders ondertekend ‘Manifest voor de eenheid’, dat daarna door circa 3000 mensen in heel Nederland is ondertekend.

Het geeft een sterke boodschap van eenheid voor de toekomst af: “Wij kiezen voor eenheid omdat Christus niet gedeeld is. Christus heeft de muren afgebroken die mensen gescheiden houden. Als Christus muren heeft afgebroken, mogen wij ze niet oprichten. Wij kiezen voor eenheid omdat Christus heeft gebeden: ‘opdat zij één zijn’ (Joh. 17,22).”

Naast de initiatiefnemers zijn leiders uit de totale breedte van christelijk Nederland bij het initiatief betrokken geraakt, waaronder de Rooms-katholieke Kerk (mgr. Gerard de Korte en mgr. Jan van Burgsteden), de Oud-katholieke Kerk, de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Raad van Kerken.

Mgr. Gerard de Korte: “Het is jammer dat de Kerk zo verdeeld is geraakt. Wij zijn daarmee ontrouw aan het gebed van Jezus in Johannes 17. Wij hebben elkaar zelfs wederzijds in naam van het geloof vermoord en zo het gelaat van Christus verduisterd. Voor buitenstaanders is de veelheid van verschillende kerken en christelijke gemeenschappen verwarrend. Wij kunnen niet langer gezapig zijn en alleen bezig blijven met onze eigen club.”

 
« Vorige