Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Vierde retraite ‘Wij kiezen voor eenheid’ in Helvoirt
Oprichting Nederlands Christelijk Forum
 
Focolare was actief betrokken bij de retraites en de dag op 6 oktober en wil ook in de toekomst haar bijdrage leveren aan het pas opgerichte NCF.

In navolging van het Global Christian Forum (GCF) wil het Nederlands Christelijk Forum (NCF) een open ruimte creëren waar christenen van een zeer breed scala van kerken en interkerkelijke organisaties met elkaar hun geloof delen, elkaar leren respecteren en samen gemeenschappelijke uitdagingen ter hand nemen.

Het NCF staat open voor alle christelijke tradities in ons land. Overeenkomstig de opzet van het GCF streeft het NCF naar een gelijkmatige vertegenwoordiging van deelnemers uit de traditionele kerken en Pinkster- en evangeliekerken, waaronder de migrantenkerken. Voor de Rooms-Katholieke Kerk is bisschop van den Henden waarnemend lid van de stuurgroep. Ook zijn er diverse nieuwe bewegingen en gemeenschappen bij betrokken.

Het NCF is ingebed in het grotere geheel van oecumenische koepels en bewegingen in Nederland (Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie).

Zie: www.ncf.nu


 
« Vorige