Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Een protestant over de beslissing van Benedictus XVI
Een daad voor de kerk en de wereld
 

‘Een daad voor de kerk en voor de wereld’, noemt Wim van den Berge, protestant, betrokken bij de Focolarebeweging, de beslissing van paus Benedictus XVI.

“Toen ik het radiobericht hoorde over het aftreden van de paus, was mijn reactie: deze paus heeft al eerder laten zien dat hij zijn beslissingen goed doordacht en onderbouwd neemt. Er zit meer achter dan alleen vermoeidheid en ouderdom: hij stelt hiermee een daad voor de kerk en voor de wereld.

De paus laat zien dat het mogelijk is dat een leider kan en mag aftreden, als hij de inschatting maakt dat er een jonger, sterker persoon nodig is voor de taak.

In datzelfde radioprogramma was er een stelling die de kerk hard aanviel: “het pausdom is niet meer van deze tijd”. Wat mij stoorde was de vooringenomenheid van de presentator.

Maar eigenlijk was ik verbaasd dat ik boos werd: ben ik als protestant geen tegenstander van het pausdom? Toch werd ik boos over de manier waarop hij de kerk en de paus aanviel. Ik had juist de neiging om iedereen op te roepen om te bidden voor de kerk en de paus.

Waarom deze behoefte? Ik denk dat dit een vrucht is van de eenheid, opgebouwd met broeders en zusters uit de katholieke kerk. Ik houd van de katholieke kerk als van mijn eigen kerk.

Ik realiseerde me dit pas later. Mijn boosheid was niet een zaak van mijn verstand. Ik had er nog niet over nagedacht, ik werd gewoon boos: ze spraken kwaad van de kerk. Mijn broeder Benedictus XVI wordt aangevallen. En ik houd van hem, zoals ik van mijn broeders en zusters in mijn eigen kerk houd. 
« Vorige