Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Het wonder van Stuttgart
Samen voor Europa
 

240 christelijke bewegingen samen in Stuttgart

Op 10, 11 en 12 mei 2007 kwamen onder de titel 'Samen voor Europa' in Stuttgart 9000 vertegenwoordigers van 240 christelijke bewegingen samen. Hun doel was in het licht stellen dat de aanwezigheid van christenen in Europa een verschil maakt. Op velerlei gebied: gezin, leven in de stad, bedrijfsleven, politiek.

nationale website: www.samenvooreuropa.nl
internationale website: www.europ2007.org
Lees de impressie van een van de jongeren

Van mei 2004 naar mei 2007
Het was op 6, 7 en 8 mei 2004 dat voor de eerste keer 9000 vertegenwoordigers van 170 christelijke bewegingen samen waren in Stuttgart onder de titel "Samen voor Europa", met toen als doel de rijkdom van het christelijk leven in Europa voor het voetlicht te brengen. Afgelopen 10, 11 en 12 mei kwamen onder dezelfde titel in Stuttgart 9000 vertegenwoordigers van 250 christelijke bewegingen samen. Hun doel was ditmaal in het licht te stellen dat de aanwezigheid van christenen in Europa een verschil maakt op velerlei gebied, zoals gezin, leven in de stad, bedrijfsleven, politiek. 

Europa's geestelijke dimensie
Het evenement, uniek door zijn confessionele breedte, werd toegejuicht door kerkelijke en wereldlijke gezagsdragers van diverse richtingen.

In een boodschap bracht paus Benedictus XVI zijn wens over dat dit initiatief het verlangen naar gemeenschap mag versterken en mag bijdragen aan het overwinnen van vooroordelen, nationalistische trots en historische barrières, en mag stimuleren tot inzet voor behoud van de geestelijke dimensie van Europa, in deze postchristelijke tijd.

Daarmee in overeenstemming is de boodschap van de Duitse bondskanselier Angela Merkel: "Christenen van alle confessies komen samen in uw beweging 'Samen voor Europa', geven de eenheid van Europa een gezicht en bouwen met hun netwerk bruggen tussen verschillende volken en culturen."

Pastor Ingolf Ellßel, voorzitter van de Europese Pinksterbeweging, benadrukt in zijn interventie in de ochtend dat deze samenkomst niet de versmelting van kerkelijke identiteiten op het oog heeft, maar dat het een samenkomen in Zijn naam is, wat een teken kan stellen dat God de wereld liefheeft.

Kardinaal Kasper, hoofd van de pauselijke raad voor oecumene, spreekt onomwonden zijn vreugde over dit moment uit, als hij vertelt dat de ervaring van de oorlogsjaren in hem de droom had gewekt dat ooit de christenen zich zouden verenigen in hun inzet voor een Europa van het hart, van de ziel. Dit nu te zien gebeuren lijkt een heilsweg die zich opent.

Later op de dag drukte kardinaal Vlk van Praag zich in soortgelijke bewoordingen uit, sprekend over een wonder van eenheid dat zich hier voor zijn ogen voltrekt.

Slotverklaring
In een slotverklaring verklaren de deelnemende bewegingen hun verantwoordelijkheid te willen nemen voor de waardigheid van de menselijke persoon, het gezin, de schepping, een rechtvaardige en solidaire economie, de vrede, het algemeen welzijn van de samenleving in zijn geheel. Treffend is dat de slotverklaring wordt voorgelezen door enkele van de aanwezige jongeren, onder wie de Nederlandse Dorine de Roo, van Youth for Christ.
Als de 80 Nederlandse deelnemers in de bus stappen om huiswaarts te gaan, zijn ze duidelijk geraakt. Een van hen: "Tegenover onze kerk staat een bejaardenhuis waar we nog nooit  iets voor hebben gedaan. Deze week neem ik contact op."

   

Riccardi: 'Als onze gemeenschappen meer zusters worden, zullen onze staten meer broeders worden'
De stichter van de Egidiusgemeenschap, Andrea Riccardi, doet een krachtige oproep: "Als de instellingen star zijn, als processen op zich laten wachten, als politici aarzelen, als de ene groep de verantwoordelijkheid voor de vertraging op de ander afschuift, moeten wij, Europese christenen de moed hebben om een Europees humanisme te bevorderen, dat ook buiten de eigen grenzen durft te kijken, met name naar Afrika, waar tweederde van de bevolking gebrek leidt."
En: "Als onze kerken meer zusters worden, zullen onze staten meer broeders worden." 

Chiara Lubich: 'Ontvankelijk zijn voor de schreeuw van de mensheid vandaag'
Chiara Lubich, stichteres van de Focolarebeweging, sluit hierop aan met haar boodschap, voorgelezen door een van haar medewerksters. Het antwoord voor de vragen van deze tijd gezocht moet worden in Christus. "Hem herkennen en liefhebben in alle gedaanten van menselijk leed die wij aantreffen, maakt ons ontvankelijk voor de schreeuw van de mensheid vandaag. Dankzij de verlossing die het gevolg is van Zijn schreeuw aan het kruis, wordt het ons mogelijk gemaakt de wereld om ons heen te veranderen."

Prodi: 'Waar een hart voor Europa ontstaat, wil ik bij zijn'
Romano Prodi, premier van het Italië, slotspreker van de dag, drukt zijn adhesie uit: "Daar waar een hart voor Europa ontstaat, daar wil ik bij zijn."
Vervolgens werkt hij uit dat de uitdagingen waar Europa zich vandaag voor gesteld ziet, een nieuwe houding vragen. Hoop voor Europa kan er slechts zijn als er een basis is van eenheid, verzoening en broederschap. Europa heeft een roeping tot vrede, dat is een oproep die ook aan de christenen is gericht: "Wij christenen hebben de opdracht ons hart op de wereld en haar toekomst te richten, profeten van de hoop te zijn, de geschiedenis positief te benaderen en attent te zijn op de concrete levensomstandigheden van de mensen."
Prodi was ook in 2004 aanwezig bij de ontmoeting Samen voor Europa, toen als voorzitter van de Europese commissie.

Meer dan een evenement
Dat het bij Samen voor Europa om meer gaat dat een groots opgezet evenement wordt duidelijk tijdens het tweedaagse congres vooraf, waar 3000 kaderleden aanwezig zijn van de deelnemende bewegingen. De ervaring van de drie achterliggende jaren, volgend op de eerste manifestatie in 2004, wordt meerdere malen gekenschetst als een ervaring van gemeenschap, die in het samen op weg zijn steeds groeiende is. Het is een proces van netwerking dat niet is gebaseerd op een organisatie of een actieplan, maar op de ervaring bijeen te zijn rond Christus, en in Hem elkaar te herkennen als broeders en zusters. Daarbij wordt ieders identiteit volledig gerespecteerd en worden de ogen niet gesloten voor pijnlijke ervaringen in het verleden. Het gaat om een proces van eenheid in verzoende onderscheidenheid.

Visie voor Europa
Deze ervaring leidt tot een krachtige en hoopvolle visie voor Europa, stelt een medewerkster van Alphacursus International bij de aanvang van de grote ontmoeting op 12 mei in de Hans Martin Schleyerhalle. De interventies van de sprekers gedurende de dag onderstrepen dit. De stichter van de Egidiusgemeenschap, Andrea Riccardi, spreekt van een historisch proces dat van hier vertrekt en groeiend impact zal hebben op de Europese samenleving.

door Ton Jongstra

nationale website: www.samenvooreuropa.nl
internationale website: www.europ2007.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Vorige