Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
"Dit proces gaat door"
Samen voor Europa
 


'Stuttgart' vormde de kroon op een uniek proces van samenwerking tussen 240 christelijke groeperingen. Hoe kan de inspiratie die daar werd beleefd zijn vervolg krijgen, ook in ons land?

Het evenement 'Samen voor Europa' van 10 tot 12 mei in Stuttgart is voorbij. Maar het proces gaat verder. "We staan nog maar aan het begin," zegt Ton Jongstra van de Focolarebeweging. "Dit heeft gepakt; dat blijkt uit alle signalen en reacties." Ton is samen met Jan Bakker van Alpha-cursus Nederland voorzitter van de stuurgroep 'Samen voor Europa' in Nederland.

Ook Jan Bakker, tevens lid van de internationale groep van vertegenwoordigers van 70 groeperingen, spreekt van grote verwachtingen. "Hoe, weten we nog niet. De regie ligt niet bij ons, maar in de hemel. In september komt het internationale organiserend comité bijeen. Maar welk vervolg Stuttgart ook krijgt, wat mij betreft blaast ook Nederland daarbij een flinke partij mee."

Gerealiseerde oecumene
Op 15 juni spraken in bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt niet alleen zij over hun verwachtingen. Ook Hans Kapteyn, lid van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) sprak over de betekenis die dit proces kan hebben voor de institutionele kerken. Ward Kint van de Katholieke Vereniging voor Oecumene zei dat "in een tijd dat de institutionele oecumene vertraagt, de hoop is gevestigd op de spirituele oecumene; die realiseert zich hier ten volle. Ik hoop dat die mag doorklinken in Sibiu in Roemenië, waar begin september de derde Europese Oecumenische Assemblee plaatsvindt."
 
Samen dienstbaar aan Nederland
Tegelijk werden die avond, waar ongeveer 80 mensen aanwezig waren, presentaties gehouden van wat nu al in Nederland gebeurt door christenen van verschillende denominaties en groeperingen samen. Een indrukwekkende reeks.
Jeff Fountain van Jeugd met een Opdracht sprak over het project Hoop 21 van de Evangelische Alliantie en de Evangelische Zendingsraad. Hij presenteerde een inventarisatie van allerlei plaatselijke initiatieven waar christenen gezamenlijk bezig zijn voor de stad.
Peter Mons en Mario van der Grient spraken over een oecumenisch initiatief in Almere, waar 13 kerken met groot succes gezamenlijk een voedselbank en andere diaconale projecten realiseren. "Het bijzondere is dat je gebruik maakt van de expertise van alle kerkgemeenschappen."
Frans van Haandel sprak over de samenwerking tussen katholieke en protestantse bewegingen 'voor de arme kant van Veldhoven'. "Ieder bracht zijn eigen talent in." Hij vertelde hoe vanuit dit kleine begin een impuls naar de landelijke politiek is gegaan.
Stijn van den Broek presenteerde het wereldomvattende focolare-initiatief van de 'economie van gemeenschap', dat hij samenvatte in de woorden 'broederschap in een concurrerende markt'.
Marion Altena bracht de interreligieuze ervaring in van de totstandkoming in Rotterdam van een platform van vertegenwoordigers van de verschillende 'geloofshuizen'. Het zal gaan fungeren om de link te leggen tussen de maatschappelijke inzet van de geloofshuizen met de gemeente Rotterdam.

Verwondering
Bij een terugblik op wat Stuttgart is geweest, verwoordde mede-organisator Kees Slijkerman een impressie die laat doorschemeren hoezeer het hele proces van Samen van Europa geleid is door de Geest: "Met bewondering heb ik gekeken naar alle bewegingen en ieders unieke deel in het geheel."
Twee jongeren gaven uiting aan dezelfde verwondering: "Je gaat ieders plek in het geheel zien. Je vormt met elkaar een mozaïek, waarbij ieder de ander in het licht stelt."

Werk van de Geest
Ton Jongstra: "Wat in Stuttgart en op weg daarnaar toe is gebeurd, dat krijg je niet bedacht. En als je het al bedacht kreeg, dan krijg je zoiets niet gerealiseerd. Dat is echt het werk van de Geest. Daarom ben ik zo hoopvol gestemd dat dit proces doorgaat. Vooralsnog is die voortgang erin gelegen ieder uit te nodigen het verhaal van Samen voor Europa verder te vertellen. Wij als stuurgroep zijn meer dan bereid het waar dan ook te komen toelichten."

Michel Bronzwaer


 

 
« Vorige