Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Woord van leven april 2014
 

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben."    

Johannes 13,34

        

Het Woord van leven is een tekst uit de bijbel. Het commentaar wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten.

De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd via drukpers, radio en televisie meer dan 26 miljoen mensen. Tevens is het in vele talen beschikbaar op internet. In het Nederlands verschijnt ook een speciale uitgave voor jongeren en kinderen

Je weet misschien wel wanneer Jezus deze woorden heeft uitgesproken. Hij heeft ze gezegd kort voordat Hij gevangen werd genomen. Je mag deze afscheidswoorden dus zien als een deel van zijn testament.

Jezus staat op het punt te sterven, maar vóór Hij vertrekt moet er één vraag zijn opgelost. Wat kan Hij doen om bij de zijnen te blijven en de kerkgemeenschap vooruit te brengen?

We weten dat Jezus aanwezig is in de eucharistie. Maar ook waar de wederzijdse liefde beleefd wordt, is Hij aanwezig. Want Hij heeft gezegd: “Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam (en dat is mogelijk door de wederzijdse liefde), daar ben ik in hun midden.”

In een gemeenschap waar de wederzijdse liefde de kern is van alles, kan Hij werkzaam tegenwoordig blijven. En door zo’n gemeenschap kan Hij zich aan de wereld blijven openbaren en op de wereld invloed blijven uitoefenen.

Johannes, die deze woorden van Jezus weergeeft, ziet in de wederzijdse liefde het gebod bij uitstek van de Kerk. Die heeft immers als roeping om een gemeenschap te zijn, om eenheid te zijn.

De wederzijdse liefde schept eenheid. En die maakt dat de wereld zal geloven. De eenheid, die de tegenwoordigheid van Jezus openbaart, kan de wereld overtuigen.Jezus zegt: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.” En meteen daarop zegt Hij: “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.”

Als je dus het echte kenmerk wilt zien van de christenen, moet je die zoeken in de levende wederzijdse liefde. Christenen moeten aan dit teken te herkennen zijn. Als dat ontbreekt, zal de wereld Jezus niet meer kunnen ontdekken in de kerkgemeenschap.

Jezus noemt het gebod van de wederzijdse liefde ‘zijn’ gebod. Het is Hem dus bijzonder dierbaar. Hier wil Jezus ons een manier van leven, een levensstijl openbaren. Hij wil zeggen hoe we ons bestaan moeten inrichten.

De eerste christenen beschouwden dit gebod inderdaad als de basis van hun leven. Petrus zei: “Heb elkaar vóór alles innig lief” (1 Pe 4,8).

Voordat je aan het werk gaat of gaat studeren, voordat je gaat bidden, voordat je waar dan ook mee begint, moet je nagaan of er tussen jou en de mensen die bij je zijn de wederzijdse liefde is. Als dat zo is, heeft alles waarde. Zonder dit fundament verliezen zelfs de belangrijkste dingen hun betekenis.

“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.”

Jezus zegt hier bovendien dat dit gebod ‘nieuw’ is. “Ik geef jullie een nieuw gebod.” Wat wil dat zeggen? Dat dit gebod misschien niet bekend was? Nee, ‘nieuw’ betekent: voor de nieuwe tijd. Waar gaat het dus om?

Jezus is voor ons gestorven. Hij heeft ons tot het uiterste liefgehad. Maar wat voor liefde was dat? Zeker niet een liefde zoals die van ons. Zijn liefde was en is goddelijk. Hij zegt: “Zoals de Vader mij heeft liefgehad, zo heb ook ik jullie liefgehad.”

Hij heeft ons dus liefgehad met dezelfde liefde als waarmee Hij en de Vader elkaar liefhebben. En met diezelfde liefde kunnen wij elkaar liefhebben. Maar zo’n liefde heb je als mens niet. En toch: als christen ontvangen we die. De heilige Geest stort ze uit in de harten van alle gelovigen.

Er is dus verwantschap tussen de Vader, de Zoon en ons christenen door de ene goddelijke liefde die we bezitten. Deze liefde brengt ons in de Drie-eenheid. Het is deze liefde die ons tot kinderen van God maakt.

Door deze liefde zijn hemel en aarde met elkaar verbonden. Door deze liefde wordt de christelijke gemeenschap in de sfeer van God gebracht. En daar waar de gelovigen elkaar liefhebben, leeft op aarde de goddelijke werkelijkheid.

Is het christelijk leven dan ook niet buitengewoon boeiend?

Chiara Lubich

Bijbelcitaat uit NBV

Chiara Lubich (1920 - 2008) was de stichteres van de Focolarebeweging

        Contactadres voor het Woord van leven:                                         

Abdijlaan 16
5253 VP  Nieuwkuijk
domusaurea@focolare.nl  


 
« Vorige