Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Woord van leven december 2014
 

“Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen."    

Lucas 3,11

        

Het Woord van leven is een tekst uit de bijbel. Het commentaar wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten.

De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd via drukpers, radio en televisie meer dan 26 miljoen mensen. Tevens is het in vele talen beschikbaar op internet. In het Nederlands verschijnt ook een speciale uitgave voor jongeren en kinderen

In deze periode van de advent, waarin we ons voorbereiden op Kerstmis, komen we de figuur van Johannes de Doper tegen. Hij was door God gezonden om de weg te bereiden voor de Messias. Van alle mensen die naar hem toe kwamen vroeg hij een totale verandering van levensstijl. “Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn” (Lc 3,8). En aan wie hem vroeg: “Wat moeten wij dan doen?”, antwoordde hij: "Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen."

Waarom moet ik van het mijne iets aan een ander geven? Omdat de ander net als ik door God is geschapen en daarom mijn broer of mijn zuster is, dus een deel van mezelf. We zijn geschapen als een gave voor elkaar, naar het beeld van God die Liefde is. De goddelijke wet van de liefde staat in ons hart geschreven.

Dat is de ervaring van de eerste christenen van Jeruzalem: “De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk" (Hnd 4,32). De gemeenschap van goederen was niet verplicht, maar ze werd wel degelijk intens beleefd. En het was niet de bedoeling, legt de apostel Paulus uit, de één in moeilijkheden te brengen om de ander te ondersteunen, maar “er moet evenwicht zijn” (vgl. 2 Kor 8,13).

De kerkvader Basilius zei: “Aan de hongerige komt het brood toe dat je in je voorraadkast hebt; aan wie geen kleding heeft de mantel die je in je koffer hebt liggen; aan de armen het geld dat je achterhoudt.”

Ook vandaag kunnen we leven zoals de eerste christenen. Het evangelie is geen utopie. We zijn rijk aan allerlei dingen die we in gemeenschap kunnen brengen. We moeten onze gevoeligheid verfijnen om de broederschap met anderen concreet te beleven. We hebben genegenheid in ons hart die we kunnen geven, hartelijkheid die we kunnen betonen, vreugde die we kunnen meedelen. We hebben tijd die we ter beschikking kunnen stellen, gebed, innerlijke schatten die we mondeling of schriftelijk in gemeenschap kunnen brengen. Maar we hebben ook concrete dingen zoals tassen, pennen, boeken, geld, huizen, vervoermiddelen die we ter beschikking kunnen stellen... Misschien hebben we wel heel veel dingen opgehoopt met de gedachte dat ze nog wel eens van pas kunnen komen en is er vlakbij iemand die ze dringend nodig heeft.

Zoals elk plantje uit de grond alleen het water opneemt dat het nodig heeft, zo kunnen ook wij proberen om alleen te bezitten wat we nodig hebben. Het is beter dat we af en toe merken dat er iets ontbreekt. Het is beter een beetje arm te zijn dan een beetje rijk. Laten we het eens proberen en beginnen met zo te leven. Christus zal zeker niet achterblijven en ons het honderdvoud schenken.

Chiara Lubich

Bijbelcitaat uit NBV

Chiara Lubich (1920 - 2008) was de stichteres van de Focolarebeweging

        Contactadres voor het Woord van leven:                                         

Abdijlaan 16
5253 VP  Nieuwkuijk
domusaurea@focolare.nl  


 
« Vorige