Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Woord van leven september 2014
 

“Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard."    

Brief aan de Romeinen 15, 7

        

Het Woord van leven is een tekst uit de bijbel. Het commentaar wil helpen om de woorden in concreet leven om te zetten.

De tekst wordt in 90 talen door de Focolarebeweging uitgegeven en bereikt wereldwijd via drukpers, radio en televisie meer dan 26 miljoen mensen. Tevens is het in vele talen beschikbaar op internet. In het Nederlands verschijnt ook een speciale uitgave voor jongeren en kinderen

Met deze woorden sluit de apostel Paulus zijn brief aan de christenen van Rome af. Net als vele andere christengemeenschappen in de Grieks-Romeinse wereld bestond deze groep uit gelovigen die voor een deel uit het heidendom en voor een deel uit het jodendom voortkwamen. Hun achtergrond, mentaliteit en aanvoelingsvermogen waren dus heel verschillend. Deze verscheidenheid was aanleiding tot vooroordelen en discriminatie onder elkaar. En dat was beslist verre van de openheid naar elkaar die Christus gewild zou hebben.

Om ze te helpen liet Paulus hen nadenken over hun bekering. Ieder van hen had de liefde van Jezus ervaren toen Hij hem of haar tot het geloof had geroepen en de gave van zijn Geest had geschonken. Ondanks ieders verleden en ieders afkomst had Jezus ze allemaal opgenomen om samen één enkel lichaam te vormen.

"Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard."

Deze woorden van Paulus herinneren ons aan een van de meest ontroerende kanten van Jezus, namelijk de liefde waarmee Hij tijdens zijn leven op aarde altijd iedereen had opgenomen. Dat gold in het bijzonder voor mensen die aan de rand van de maatschappij stonden of degenen die het verst van God leken af te staan. Jezus schiep vertrouwen, deed de afstand tussen mensen verdwijnen, creëerde vriendschap en brak één voor één de muren af van trots en menselijk egoïsme.

Jezus was de uitdrukking van de liefde van de Vader, een liefde die volledig open stond voor iedereen, en die wij op onze beurt moeten hebben voor elkaar. Want dat is het eerste wat de Vader van ons wil. En we kunnen Hem geen grotere eer bewijzen dan wanneer wij elkaar opnemen zoals Jezus ons heeft opgenomen.

"Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard."

Wat doen we concreet met het Woord van leven van deze maand? Het vraagt onze aandacht voor een vorm van egoïsme die we bij onszelf zo gemakkelijk kunnen tegenkomen en die we maar moeilijk kunnen overwinnen. We zijn geneigd om ons af te schermen, om mensen af te wijzen of uit te sluiten die onze ideeën of onze rust zouden kunnen verstoren.

Laten we dit Woord van leven op de eerste plaats beleven in ons gezin, onze familie, binnen de verenigingen en groeperingen waarvan we deel uitmaken, en ook op ons werk. Vooroordelen, discriminatie, antigevoelens, gebrek aan tolerantie tegenover anderen, we moeten die allemaal van ons afschudden.

Het zijn dingen die zo gemakkelijk de kop opsteken, maar die de menselijke verhoudingen stroef en afstandelijk maken. Ze zijn een belemmering voor de wederzijdse liefde.

Ook is het zaak om maatschappelijk te getuigen van deze openheid. Openheid voor wie anders zijn dan wij behoort tot het wezen van de christelijke liefde. Hier ligt het vertrekpunt voor de opbouw van die beschaving van liefde waartoe Jezus ons oproept.

Chiara Lubich

Bijbelcitaat uit NBV

Chiara Lubich (1920 - 2008) was de stichteres van de Focolarebeweging

        Contactadres voor het Woord van leven:                                         

Abdijlaan 16
5253 VP  Nieuwkuijk
domusaurea@focolare.nl  


 
« Vorige