Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Mariapoli in IJsland
 

     De plaats van samenkomst in een eenzame vallei diep in IJsland, aan de voet van een berg van diepzwarte keien, doet niet meteen denken aan de meest geschikte plaats voor een zomerbijeenkomst van de Focolarebeweging.

Toch gold de plaats voor de IJslanders als een uitmuntende plek voor ontmoeting. 85 mensen uit alle delen van IJsland en van verschillende leeftijden kwamen er voor vier dagen samen voor de jaarlijkse Mariapoli.
      Het was inmiddels de elfde keer dat de lokale Focolarebeweging met de hulp van een team uit Nederland haar zomerontmoeting voor jong en oud houdt, ergens in de binnenlanden van het land. De mensen houden er van de ruige, onherbergzame natuur. De wind en kou speelt hun geen parten, zelfs niet voor de vele Filippijnen die deelnamen aan de ontmoeting en inmiddels gewend zijn aan het harde en wispelturige klimaat.
De naam van het huis en bijhorende kerkje, Vindáshliđ,  betekent zoiets als helling van Vindá, de naam van de vallei.
  Op 3 augustus begon in dit zomerhuis van de lutherse kerk, opgericht voor ontmoeting en vorming van schoolkinderen, de Mariapoli. De deelnemers kwamen uit alle delen van IJsland: Reykjavík, Eyrarbakki, Selfoss, Djúpivogur, Akureyri, Kópavogur, Borgarness, Olafsvík. Maar veel van hen komen oorspronkelijk uit andere landen: Filippijnen, Frankrijk, Duitsland, Nederland. Sommigen vonden in IJsland hun echtgenoot.
De ochtenden waren gewijd aan verdieping van de spiritualiteit. Het thema van dit jaar, uitgedrukt in het symbool van de regenboog, was de uitwerking van de evangelische liefde op al de aspecten van het menselijk leven. In de middag was het tijd voor creatieve workshops, waarbij jong en oud samen activiteiten ontplooiden die dan 's avonds voor de hele groep werden getoond of uitgevoerd. Het relatief goede weer maakte het op zondag mogelijk met zijn allen een flinke wandeling de berg op te maken.

     

Vier dagen samenleven in een groeiende onderlinge liefde zoals het evangelie vraagt, maakte de groep tot een familie, die op 7 augustus met heimwee afscheid nam van een verlaten, onherbergzaam stukje landschap, waar zoveel gebeurd was.


 


 


  
« Vorige