Nieuws - Website Focolarebeweging

 

  HOME

 
Huize Baak overgedragen aan nieuwe eigenaar
 

De Focolarebeweging had van 1982 tot 2007 in het Gelderse kerkdorp Baak, gemeente Bronckhorst, haar vormings- en ontmoetingscentrum in kasteel Baak.

Op 14 september 2007droeg de Focolarebeweging het landgoed over aan de interkerkelijke organisatie Ellel Ministries Nederland. Op 30 november 2006, hadden beide partijen daartoe het koopcontract getekend.

De nieuwe eigenaar, Ellel Ministeries, is een interkerkelijke christelijke organisatie die zich bezig houdt met training en ministry op het gebied van discipelschap, genezing en bevrijding.

Overgang naar Nieuwkuijk

De Focolarebeweging is doende haar landelijk centrum te vestigen op het terrein van abdij MariŽnkroon te Nieuwkuijk. Daar wordt ook een congrescentrum (Mariapolicentrum) gehuisvest.

25 jaar Huize Baak
Door bemiddeling van het aartsbisdom in de persoon van kardinaal Willebrands kwam Huize Baak in december 1982 in handen van de Focolarebeweging. Duizenden mensen van alle leeftijden hebben in de afgelopen jaren in dit Mariapolicentrum vormingsdagen doorgebracht, zowel leden van de Focolarebeweging als personen van andere bewegingen en groeperingen.

Nieuwe toekomst
Ton Jongstra, medevoorzitter van de Focolarebeweging Nederland, schrijft in het maandblad van de Focolarebeweging, Nieuwe Stad:

"Huize Baak te verlaten doet me denken aan Abraham, die het land dat God hem had gegeven verliet om op weg te gaan naar een nieuwe toekomst. Een toekomst in Gods handen. Ook wij verlaten huize Baak om op weg te gaan naar een nieuwe toekomst. In Nieuwkuijk wordt gewerkt aan de opbouw van Mariapoli MariŽnkroon. De overtuiging dat onder dit alles een plan van God ligt, doet ons met vertrouwen op weg gaan.

Herinneringen aan belangrijke en mooie momenten komen boven, momenten van samenwerken in en aan de gebouwen, in het park; momenten van keuzes, van geraakt zijn waardoor het leven een beslissende wending nam. Al deze momenten maakten Huize Baak tot ieders huis.

Maar naast de pijn van het loslaten overheerst toch een diepe dankbaarheid. Dankbaarheid aan kardinaal Willebrands door wiens bemiddeling we ons destijds in Huize Baak konden vestigen. Dankbaarheid aan al diegenen die er in 25 jaar hun beste krachten hebben gegeven. En vooral dankbaarheid aan God voor wat Hij in het leven van velen heeft gedaan."


 
« Vorige